ČLÁNOK
FOV požiada o úver na krytie vkladov Devín banky
10. októbra 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) v stredu požiada Národnú banku Slovenska (NBS) o úver na krytie výplat náhrad za nedostupné vklady v Devín banke, a.s. Celková hodnota vkladov, ktoré bude musieť fond klientom Devín banky vyplatiť, predstavuje 11,651 mld. Sk. Poskytnutie úveru bude musieť schváliť Banková rada NBS. Informoval o tom predseda prezídia FOV Milan Horváth.

FOV bude úver splácať štvrťročne zo štvrťročných povinných príspevkov komerčných bánk do fondu. Ak sa schváli vládny návrh na zvýšenie odvodov bánk do FOV zo súčasných 0,3 % na 1 %, úver by sa mal splatiť do októbra 2005. V prípade nižšej sadzby sa termín splatnosti úveru predĺži.

Celková hodnota chránených vkladov v Devín banke predstavuje 12,032 mld. Sk, ktoré sú rozložené na 130 350 klientskych účtov. Suma, ktorú bude musieť FOV uhradiť, je zostatkovou hodnotou po odpočítaní nadlimitných vkladov, ako aj viazaných vkladov, tzv. blokácií vo výške 260 mil. Sk. Odpočítava sa tiež hodnota úverov v objeme 18,8 mil. Sk v tom prípade, že klient má v banke okrem vkladu aj úver.

FOV bude náhrady za nedostupné vklady Devín banky vyplácať prostredníctvom vybraných pobočiek a filiálok Slovenskej sporiteľne od 5. novembra do 21. decembra. Vkladatelia pritom môžu požiadať fond o vyplácanie náhrad až do troch rokov od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady. Náhrady sa budú vyplácať vo výške najviac 355 tis. Sk, pričom ich výška sa určí až po odpočítaní záväzkov vkladateľa voči banke.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky voči štátu. Za neschopnú vyplácať vklady ju vyhlásili 21. septembra. Sudca Krajského súdu v Bratislave na ňu vyhlásil konkurz 28. septembra. Správcom konkurznej podstaty sa stal Ernest Valko, ten však výkon tejto funkcie odmietol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS