ČLÁNOK
FOV bude náhrady za chránené vklady v DB financovať z úveru NBS
18. júla 2000

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) schválila poskytnutie úveru pre Fond ochrany vkladov (FOV) v súvislosti s jeho povinnosťou vyplatiť náhrady za nedostupné vklady klientov Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica (DB). Fond, ktorý v súčasnosti ukončuje vyplácanie zákonom chránených vkladov klientov Slovenskej kreditnej banky (SKB) v objeme 4,3 mld. Sk, totiž prostriedkami na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady klientov Dopravnej banky momentálne nedisponuje. Objem vkladov chránených Zákonom o ochrane vkladov sa v Dopravnej banke pohybuje približne na úrovni 2,3 mld. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol hovorca NBS Ján Onda.
NBS vyhlásila DB za neschopnú vyplácať vklady v utorok. Urobila tak na základe oznámenia správcu pre výkon nútenej správy, že banka prestala byť schopná vyplácať vklady. Podľa informácií centrálnej banky je FOV do piatich dní od doručenia tohto oznámenia povinný ohlásiť miesto, čas a spôsob vyplácania náhrad za nedostupné vklady. Zákonom chránený maximálny limit vkladu klienta v banke predstavuje podľa Zákona o ochrane vkladov 30-násobok priemerného mesačného príjmu pracovníka národného hospodárstva v SR dosiahnutého za posledné štyri známe štvrťroky. Podľa slov J. Ondu výška tohto limitu sa ku dňu vyhlásenia DB za neschopnú vyplácať vklady zvýšila na aktuálnu hodnotu 328 200 Sk, pričom na klientov SKB sa ešte vzťahoval 322-tisícový limit.
Na margo ďalšieho postupu NBS v súvislosti s DB, J. Onda pre SITA uviedol, že centrálna banka preferuje rýchle riešenie súčasnej situácie v banke, aby sa zbytočne nezvyšovali náklady spojené s chodom tejto finančnej inštitúcie. „NBS bude preto správcovi pre výkon nútenej správy v banke odporúčať, aby ďalej postupoval v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní,“ povedal hovorca. Centrálna banka k takémuto rozhodnutia dospela aj po rokovaniach so štyrmi potenciálnymi záujemcami o kapitálový vstup do DB. „Žiadny z týchto záujemcov totiž nepredložil návrh na rýchle riešenie problémovej situácie v banke a neprejavil žiadny záujem o krytie strát banky formou navýšenia jej základného imania,“ skonštatoval J. Onda.
K uvaleniu nútenej správy na Dopravnú banku došlo 1. júla tohto roka po tom, čo deň predtým predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu. Neskôr potom guvernér NBS Marián Jusko povedal, že ak sa ukáže seriózny záujemca o banku, môže získať povolenie na kapitálový vstup. Dodal, že ak sa v dohľadnom čase nenájde seriózny investor, pristúpi NBS k „negatívnemu“ riešeniu situácie v DB. Záujem o kapitálový vstup do banky prejavili banskobystrická spoločnosť Drukos, spoločnosť J&T Finance Group či Horizont, o.c.p.,a.s. K záujemcom o banku sa pridala aj grécka Popular Bank Ltd.
Najväčším akcionárom Dopravnej banky je Slovenská sporiteľňa so 45-percentným podielom. Nasledujú Slovenská autobusová doprava BBDS Banská Bystrica s 37,5-percentným podielom a IRB, ktorá vlastní v Dopravnej banke 15 %. Bilančná suma banky na konci roka 1999 dosiahla 3,5 mld. Sk. Súčasné základné imanie banky je 800 mil. Sk, kumulovaná strata do konca roka 1998 predstavuje až 546 mil. Sk, pričom rok 1999 ukončila banka so ziskom.
Dopravná banka je štvrtou bankovou inštitúciou, na ktorú uvalila NBS nútenú správu. Zároveň by mala byť podľa vyjadrenia guvernéra Juska pravdepodobne poslednou bankou, ktorá sa dostala do vážnejších problémov, keďže v budúcnosti by už nemali nastať akútne prípady problémov komerčných bánk na Slovensku. Centrálna banka považuje uvalenie nútenej správy na DB za posledný drastický krok v procese ozdravovania bankového sektora, aj keď išlo o banku s minimálnym národohospodárskym významom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS