ČLÁNOK
Fondy zhodnotili svoje podiely aj po Velkej noci
30. apríla 2003

Väcšina otvorených podielových fondov clenov Asociácie správcovských spolocností (ASS) pokracovala v zhodnocovaní svojich podielov aj po velkonocných sviatkoch. Najvyššie zisky dosiahli aj uplynulý týžden akciové fondy zo skupiny KBC, ktoré zhodnotili svoje podiely o viac ako 6 %. Len v skupine zmiešaných fondov dominovali záporné císla. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielov, uplynulý týžden mierne vzrástli na 268 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Medzi akciovými fondmi skoncil s najvyšším ziskom Equity Fund Biotechnology a Equity Fund Eastern Europe zo skupiny KBC. Dobre si viedli uplynulý týžden aj fondy pod správou Capital Invest KAG, z ktorých väcšina zhodnotila svoje podiely o vyše 3 %. Najslabším akciovým fondom bol Pacific-Invest s viac ako 4-percentnou stratou. V skupine dlhopisových fondov bol najlepší aj fond Corporate-Bond-Fund od Volksbanken-KAG so ziskom 1,1 %, najslabší bol výnosový fond Euro Government Bond od Capital Invest KAG so 4,26-percentou stratou.

V skupine zmiešaných fondov znehodnotilo svoje podiely osem fondov, najmenej sa pritom darilo Reštitucnému fondu pod správou J&T Asset Managementu so stratou 1,22 %. Medzi fondmi penažného trhu a strešnými fondmi znehodnotili svoje podiely len dva fondy. Z dlhopisových bol najslabší Dolárový penažný dividendový fond od Tatra Asset Managementu s 0,88-percentnou stratou a zo strešných fond Quartett Sicherheit so stratou 3,33 %.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy takmer 70 % v objeme 185,3 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval 81,5 mil. Sk. Najväcšie cisté predaje v objeme 133,8 mil. Sk pritom dosiahli fondy pod správou VÚB Asset Managementu, najmä Dlhopisový korunový fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS