ČLÁNOK
Fondy VÚBAM nadalej na cele skupiny dlhopisových fondov
15. mája 2003

Podla systému hodnotenia otvorených podielových fondov CRA fond Scoring si v apríli nadalej udržal vedúcu pozíciu v skupine akciových fondov s piatimi hviezdickami Renta globálny akciový od správcovskej spolocnosti J&T Asset Management (JTAM), ku ktorému pribudli aj fondy Americký akciový a Európsky akciový od Tatra Asset Management (TAM) . Agentúru SITA o tom informoval analytik CRA Rating Agency Miroslav Knažko. Jednohviezdickové zlepšenie dosiahol fond Istro Asset Management (IAM) Globálny technologický, ktorý sa odrazil od dna skupiny a v súcasnosti si udržiava dve hviezdicky. Opacným smerom sa pohol fond TAM Európsky technologický, ktorý sa vdaka strate hviezdicky posunul na chvost skupiny. Aprílové hodnotenie skupiny akciových fondov výrazne ovplyvnilo rozhodnutie JTAM o zlúcení fondov Euro akciový, Japan akciový a Hi-tech akciový s podielovým fondom Renta globálny akciový, ktoré nadobudlo právoplatnost 24. apríla.

Zlucovanie fondov spolocnosti JTAM ovplyvnilo aj výsledky v skupine dlhopisových fondov, kde sa zlúcili fondy Euro Bond dlhopisový a U. S. Bond dlhopisový s podielovým fondom JTAM Koruna penažný, ktorý vstúpi do hodnotenia v máji tohto roku. Stratu jednej hviezdicky zaznamenal fond TAM Korunový dlhopisový, ktorý po prvý krát v histórii hodnotenia opustil päthviezdickový vrchol. Svoje marcové zlepšenie nepotvrdil fond investicnej a dôchodkovej spolocnosti (IaD) 1. PF Slnko, ktorý sa vdaka strate jednej hviezdicky zaradil s aktuálnym ziskom troch hviezdiciek spät do priemeru skupiny. Vedúcu pozíciu si nadalej udržujú fondy Korunový a Sporo – Korunový dlhopisový od spolocnosti VÚB Asset Management (VÚBAM). So ziskom jednej hviezdicky uzatvárajú skupinu fondy VÚBAM Dolárový a TAM Dolárový dlhopisový.

Najmenej zmien sa podla Knažka udialo v skupine zmiešaných fondov. Jedinou zmenou bola strata jednej hviezdicky pri fonde IAM Medzinárodný vyvážený, ktorý tak so ziskom jednej hviezdicky uzatvára skupinu. Najlepšími päthviezdickovými fondmi v rámci skupiny sú nadalej Bonus a Eurofond od Prvej penzijnej (PP) a TAM Korunový akciovo-dlhopisový. Na opacnom konci skupiny okrem spomínaného fondu IAM Medzinárodného vyváženého zostávajú Medzinárodný akciovo-dlhopisový od TAM a Zahranicný rastový spolocnosti Amslico.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podla metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy penažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú pät hviezdiciek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšírit hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahranicné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS