ČLÁNOK
Fondy peňažného trhu v EÚ budú mať nové pravidlá
7. decembra 2016

Slovenské predsedníctvo ukončilo viac ako tri roky trvajúce rokovania o znení nariadenia o fondoch peňažného trhu. Návrh nariadenia je súčasťou medzinárodného úsilia o vytvorenie regulačného rámca pre subjekty tieňového bankovníctva. V novembri predsedníctvo SR v Rade EÚ (SK PRES) uzavrelo politickú dohodu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o princípoch budúceho fungovania fondov peňažného trhu v EÚ a Výbor stálych zástupcov (COREPER) na stredajšom zasadnutí schválil finálny text nariadenia. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.
Fondy peňažného trhu v EÚ, teda podielové alebo investičné fondy, ktoré investujú do krátkodobých finančných nástrojov, spravujú aktíva v hodnote cez 1 000 miliárd eur. Pre firmy predstavujú podľa rezortu financií dôležitý zdroj krátkodobého financovania, zatiaľ čo investorom ponúkajú efektívnu alternatívu k terminovaným účtom. Aj keď ide o najmenej rizikovú kategóriu fondov, v období finančnej krízy ich likvidita výrazne poklesla. Tieto výkyvy následne odštartovali medzinárodnú diskusiu o tom ako zabezpečiť peňažné fondy, aby boli odolnejšie voči krízovým situáciám na finančnom trhu.
Hlavným cieľom navrhovanej legislatívy je zvýšiť schopnosť fondov odolávať tlakom spojeným s vyplácaním výnosov v stresových trhových podmienkach tak, aby neboli ohrozené investície vkladateľov. Nariadenie ukladá fondom peňažného trhu povinnosť investovať do kvalitných a bezpečných aktív, sprísňuje požiadavky na zverejňovanie informácií o portfóliu, obmedzuje závislosť týchto fondov od externých ratingových agentúr a zavádza preventívne mechanizmy na zabezpečenie dostatočnej likvidity a lepšie riadenie rizík. Nariadenie by malo vstúpiť do platnosti počas nasledujúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS