ČLÁNOK
Fondy ovplyvnila negatívna nálada na akciových trhoch
18. decembra 2001

Pod nepriaznivé výsledky na trhu kolektívneho investovania sa počas uplynulého týždňa podpísala negatívna nálada na svetových finančných trhoch. Takmer všetky akciové, zmiešané a strešné fondy ukončili týždeň v záporných číslach. Len niektorým fondom investujúcim svoje prostriedky do dlhopisov a tiež do prostriedkov peňažného trhu sa podarilo zhodnotiť svoje podiely. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Investori sa počas uplynulého týždňa nedočkali pozitívnych správ, ktoré mali potvrdiť možné oživenie americkej ekonomiky v druhom kvartáli budúceho roka. Negatívnu náladu na svetových akciových trhoch spôsobili nepriaznivé údaje o vývoji maloobchodných tržieb, tiež masívne prepúšťanie zamestnancov v technologických firmách. „Po minulotýždňových výpredajoch by medzi investormi mohla prevládnuť pozitívna nálada,“ povedal Branislav Habán zo správcovskej spoločnosti Istro Asset Management. Optimizmus účastníkov trhu však bude závisieť okrem iného aj od predbežných výsledkov hospodárenia bankových inštitúcií za štvrtý štvrťrok. Ku koncu roka portfóliomanažéri upravujú portfóliá a vývoj na finančných trhoch môže ovplyvniť aj predaj stratových akcií.

Akciové fondy členov ASS zaznamenali mierne straty, pričom len dva fondy spoločnosti J&T Asset Management dosiahli mierne zisky. Fond Japan dosiahol 0,09-percentný nárast a fond Euro posilnil svoje podiely o 0,6 %. Viac ako 6-percentný pokles hodnoty podielov zaznamenal Equity Fund Biotechnology spravovaný spoločnosťou Equity Fund.

Dlhopisovým fondom sa darilo viac, keď tretine z nich sa podarilo skončiť týždeň s miernymi ziskami. Najvyššie zisky dosiahol fond Corporate-Bond-Fund od Volksbanken-KAG, ktorý zhodnotil svoje podiely o 0,47 %. Dlhopisový fond Euro správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) skončil s 0,29-percentným nárastom. Dolárový fond od rovnakej spoločnosti sa umiestnil na poslednom mieste s 1,09-percentným poklesom.

Najvyššie zisky medzi zmiešanými fondmi zaznamenali podiely Korunového akciovo-dlhopisového fondu od TAM, ktorý skončil s 1,56 percentným nárastom hodnoty podielu. Nedarilo sa však fondu Veri-Tresor od Veritas SG, ktorý znehodnotil o 3,46 %. Zahraničný rastový fond spoločnosti Amslico AIG Funds skončil s 3,65-percentným poklesom.

Len štyri fondy fondov ukončili uplynulý týždeň v pozitívnych číslach, keď sa najviac darilo strešnému fondu Modern Times od Volksbanken-KAG s 1,5-percentným nárastom. Fond Veri-Select od Veritas SG znehodnotil o 2,39 %, čo bol najväčší pokles medzi strešnými fondmi za uplynulý týždeň. Väčšina fondov peňažného trhu skončila ako obvykle s miernymi ziskami. Len rastový a výnosový fond Euro Cash od Capital Invest zaznamenali znehodnotenie, pričom výnosový až o 3,96 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS