ČLÁNOK
Fondy kvôli investorom znižujú nominálnu hodnotu podielu
3. mája 2001

Za posledné dva roky podielové fondy a spoločnosti, ktoré ich spravujú sa stávajú jedným z významných hráčov na trhu úspor obyvateľstva. Medzi tých, ktorí si odkladajú peniaze cez fondy patria najmä obyvatelia, ktorí majú prinajmenej aspoň minimálne vedomosti o finančnom trhu.

Pre mnohých sú v súčasnosti investície do podielových fondov nie dostupné kvôli tomu, že majú vysokú nominálnu hodnotu. Podľa sociologických výskumov medzi aktívnych investorov patria najmä vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia. Nie každý z nich má po roku niekoľko desiatok tisíc korún, ktoré chce investovať na svetových trhoch. Vysoké vstupné investície sú spojené najmä s tým, že každý fondov musí z niečoho žiť a z niečoho musí zaplatiť sprostredkovateľov nákupu cenných papierov. Pri malých sumách by nebolo spravovanie fondov efektívne.

Bežnému obyvateľovi sa stane, že ako tak naškrabe tých niekoľko desiatok tisíc korún a investuje ich. Štatúty mnohých fondov zatiaľ neumožňovali zvyšovať množstvo investovaných peňazí. Niektorí správcovia uvažovali o tom, že je reálne, aby by k úvodným vstupným investíciám bolo postupne možné doložiť zlomok z tejto sumy. Preto mnohí z nich menia štatúty fondov tak, aby nominálnou hodnotu jedného podielu bola jedna koruna. Nie je to nič nové ani zvláštne. V roku 1992 sa objavili Sporofond, ktorý ako otvorený podielový fond založila Prvá slovenská investičná spoločnosť, a.s. Bratislava. Ako hovorí sám za seba názov fondu, bolo možné do neho sporiť. Mnohé fondy nemusia vymýšľať bicykel. Objavujú to čo bolo na slovenskom trhu podielových fondov už pred desiatimi rokmi. Keby nebolo Sporofondu, určite by bol tento trhu už oveľa ďalej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS