ČLÁNOK
Fondu hrozí v tomto roku deficit takmer 19,7 mld. Sk
14. mája 2001

Fondu národného majetku (FNM) hrozí, že vykáže v tomto roku deficit vo výške takmer 19,7 mld. Sk. Navrhuje preto zmeny na strane svojich výdavkov, po ktorých by sa mal deficit znížiť na necelých 600 mil. Sk.

Fond chce požiadať o zníženie objemu použitia svojho majetku na tento rok z 31,5 mld. Sk, ktoré odsúhlasil parlament, na 27 mld. Sk. Vláda totiž medzitým svojimi uzneseniami rozhodla o novom použití jeho majetku. FNM preto navrhne kabinetu, aby odsúhlasila uvedenú zmenu. Schváliť ju musí aj parlament.

Podľa materiálov fondu, ktoré predkladá na vládu, očakávané celkové príjmy počítané na báze cash flow, teda vrátane úverových zdrojov, by boli približne 44 mld. Sk. Výdavky by predstavovali, na základe vyčíslených záväzkov a rozpočtovaných výdavkov fondu splatných v roku 2001 a vrátane plnení vyplývajúcich z poskytnutých garancií, výšku 63,7 mld. Sk.

Deficit počítaný na báze cash flow plánuje FNM znížiť ďalšími úpravami na strane záväzkov. Docieliť to chce prolongáciou záväzkov s inštitucionálnymi investormi, ktorí vlastnia jeho dlhopisy. FNM navrhuje až 11 mld. Sk transformovať do nových úverov so splatnosťou najneskôr do konca roku 2002 s možnosťou ich predčasného splatenia po prijatí výnosov z predaja akcií Slovenského plynárenského priemyslu. Ďalej navrhuje nesplatiť záväzky z poskytnutých záruk, najmä pre Slovenské elektrárne, celkovo vo výške 8,1 mld. Sk.

Po takejto úprave splatných záväzkov by príjmy FNM v tomto roku predstavovali približne 44 mld. Sk, výdavky 44,605 mld. Sk a deficit 595,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS