ČLÁNOK
Fondový priemysel je na vzostupe
11. októbra 2002

Hoci je investovanie prostredníctvom podielových fondov na Slovensku ešte len na začiatku, nabralo správny smer. Potvrdzujú to ani nie štvorročné objemy spravovaných aktív. Viac ako sto fondov spravovalo ku koncu augusta takmer 10,4 mld. Sk. Medziročne sa čisté predaje zvyšovali o 50 percent. Aj nasledujúce roky sú v znamení dynamického rastu.

„Máme štandardné legislatívne prostredie. Povedomie investorov a dôvera v podielové fondy stúpa. Trh funguje a je vysoko konkurenčný,“ hovorí výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností (ASS) Peter Goceliak. Ďalší impulz očakáva v súvislosti s realizáciou dôchodkovej reformy. Predpokladá, že sa podielové fondy stanú základným investičným nástrojom.

Z alchýmie investovania

Výhodou otvorených podielových fondov je – aj keď to znie paradoxne – že zo zákona nemôžu garantovať pevný výnos. Môžete tak získať vyššie zhodnotenie ako na účte v banke alebo v životnej poistke. A ako funguje podielový fond? Spravuje prostriedky svojich klientov – podielnikov. Podľa typu buď investuje na peňažnom trhu, do dlhopisov a akcií, alebo jednotlivé nástroje kombinuje. Fond má presne stanovený štatút, podľa ktorého prostriedky investuje. Pravidelne, zväčša denne, oceňuje svoje portfólio (zásobu cenných papierov), a stanovuje tak ceny podielov.

Peniaze klientov sú uložené u depozitára. Sú tak oddelené od účtov správcovskej spoločnosti. Ak by sa dostala do problémov alebo skrachovala, fond zostáva nedotknutý. Buď ho preberie iná spoločnosť, alebo vyplatí podiely späť podielnikom.

Prostriedky na svoj chod získava správcovská spoločnosť z poplatkov. Každý správca si stanovuje pre rôzne fondy rozličnú úroveň poplatkov. Najnižšie sú pri peňažných fondoch. Najvyššie poplatky zaplatíte za akciové fondy. Súvisí to so zvýšenými nárokmi na ich správu a manažment.

Výška vstupnej investície je dnes prijateľná pre každého investora. S výnimkou jednej spoločnosti, ktorá umožňuje prvú investíciu za 1 500 Sk (Investičná a dôchodková spoločnosť), do sveta väčšiny fondov vkročíte s piatimi tisíckami. O vývoji hodnoty svojej investície sa môžete dozvedieť priamo u správcu minimálne raz do týždňa. Podľa P. Goceliaka, ak s vývojom situácie nie ste spokojní, alebo jednoducho potrebujete svoje peniaze späť, správca je povinný vyplatiť ich do 14 dní. Väčšina z nich to však robí oveľa skôr, bežné lehoty sú od dvoch do siedmich dní.

Lehota a postoj k riziku

Voľba fondu si vyžaduje čas na posúdenie viacerých faktorov. „Väčšina klientov sa nesprávne domnieva, že rozhodujúcim kritériom je doterajší výnos fondu. Na taký omyl však môžu tvrdo doplatiť. Absolútne prvoradým hľadiskom je čas, na aký chcem investovať a môj postoj k riziku,“ vysvetľuje P. Goceliak. Až potom si treba vybrať vhodnú kategóriu fondu, pričom zvažujeme aj doterajší výnos. Má však význam iba v určitom investičnom horizonte, ktorý je pre každú kategóriu fondov iný. Podľa P. Goceliaka ročná či dokonca mesačná výkonnosť akciového klienta môže investora skôr zmiasť ako usmerniť pri výbere. V zásade platí, že peňažné fondy porovnávame aj podľa hodnoty niekoľkomesačnej či jednoročnej výkonnosti. Pri dlhopisových fondoch hodnotíme aspoň trojročnú výkonnosť a pri akciových minimálne päť- a viacročnú výkonnosť.

Povahe priemerného slovenského investora najviac vyhovujú peňažné a dlhopisové fondy. Vyznačujú sa konzervatívnosťou, o niečo vyšším výnosom ako úroky na termínovanom vklade, avšak nízkym rizikom. Do akciových fondov investujú tí, čo sa neboja rizika. Môžu veľa zarobiť, ale aj stratiť.

Radšej trikrát meraj…

Investícia do podielových fondov je chránená trojnásobne – na úrovni manažmentu fondu, depozitára (vybranej banky) a orgánu dohľadu. Otvorené podielové fondy a správcovské spoločnosti sú licencované a kontrolované Úradom pre finančný trh (ÚFT). Na tieto investície sa však nevzťahuje zákon o ochrane vkladov.

Rizikom pri fondoch je možnosť dosiahnuť záporný výnos, najmä pri krátkodobej investícii a nevhodnej stratégii. Pri investícii dlhšej ako tri roky je výnos oslobodený od dane z príjmu. Rovnaká výhoda platí, ak investujete menej ako 50-tis. Sk ročne.

A na čo by ste si mali dávať pri investovaní pozor? „V prvom rade na neserióznosť niektorých finančných produktov, ktoré sa tvária ako schválené licencované podielové fondy. Sľubujú vysoké zhodnotenie a dokonca sa chvália ‚schváleným prospektom investície‘ ÚFT. Snažia sa vyvolať predstavu o tom, že úrad je garantom úspešnosti tejto ponuky, čo nie je pravda,“ zdôrazňuje šéf ASS P. Goceliak. Ich spoločným menovateľom je nedostatok hodnoverných informácií a bombastická reklama.

Pred investovaním si však skúste položiť niekoľko základných otázok: Poznám túto spoločnosť? Viem sa dostať k podrobným informáciám o tom, kde a ako chcú moje peniaze investovať? Môžem pravidelne (minimálne raz mesačne) v budúcnosti sledovať, ako sa moja investícia vyvíja? P. Goceliak tvrdí, že ak máte na jednu z týchto otázok negatívnu odpoveď, radšej sa takto ponúkanej investícii zďaleka vyhnite.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS