ČLÁNOK
Fond založil v repoobchode akcie Slovnaftu
29. januára 2001

Fond národného majetku SR (FNM) založil v repoobchode 1 646 773 kusov akcií spoločnosti Slovnaft. Vyplýva to z prehľadu repoobchodov uskutočnených na Burze cenných papierov v Bratislave minulý týždeň. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová, fond založil akcie na dobu troch mesiacov s možnosťou ich predčasného vyplatenia.

Tento balík akcií predstavuje 7,98 %, teda celý podiel FNM na majetku Slovnaftu. Podľa Lesajovej bolo cieľom repoobchodu riešenie likvidity fondu.

Kabinet už v stredu minulý týždeň odsúhlasil fondu predaj 5,6 % akcií Slovnaftu, s ktorými sa pôvodne uvažovalo na výmenu za akcie VSŽ z portfólia Transpetrolu. Zvyšné akcie vo vlastníctve fondu boli pôvodne určené na výmenu za dlhopisy FNM, ktorá však bola neúspešná. Fond tak plánuje ponúknuť takmer 8 % základného imania rafinérie prostredníctvom burzy na predaj vcelku ako jeden balík. Rozhodnutie však ešte musia schváliť orgány fondu. Akcie by fond mohol ponúknuť na trh aj spolu s akciami, ktoré má v portfóliu Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP). Podiel plynárov predstavuje 4,5 % a podľa generálneho riaditeľa SPP Pavla Kinčeša je myšlienka spojenia oboch podielov „atraktívna“. O spoločnom postupe by mali predstavitelia FNM a SPP rokovať tento týždeň.

Na ponuke akcií Slovnaftu by sa mohol podieľať aj tretí štátny subjekt, Reštitučný investičný fond (RIF), ktorý kontroluje približne 1 % Slovnaftu. Vzhľadom na niektoré administratívne prekážky pri spolupráci považujú predstavitelia RIF za schodnú cestu odkúpenie akcií Slovnaftu do portfólia FNM prostredníctvom jeho dcérskej spoločnosti Dlhopis, o.c.p.

V súčasnosti po navýšení základného imania Slovnaftu je strategický partner, maďarská rafinérska a plynárenská spoločnosť MOL 36,2-percentným vlastníkom spoločnosti. Ďalšími vlastníkmi okrem štátom kontrolovaných inštitúcií je Slovintegra s 28,67-percentným podielom, Bank of New York kontroluje 8,38 %, Chase Nominees Ltd 3,7 % a Slovbena 2,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS