ČLÁNOK
Fond vyhlásil súťaž na predaj 86,99 % akcií SPaP
3. januára 2002

Fond národného majetku SR (FNM) v stredu prostredníctvom inzerátu vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na predaj 86,99 % základného imania spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP). Záujemcovia by mali ponuky osobne odovzdať na fonde do 4. marca 2002.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na vykonanie hĺbkového auditu v SPaP. Zároveň majú možnosť prejaviť záujem aj o prehliadku podniku, prípadne o osobný rozhovor s členmi predstavenstva SPaP. Záujem o tieto aktivity však musia prejaviť už do 24. januára u privatizačného poradcu, ktorým je firma Minpar Investment. Účastnícky poplatok v súťaži predstavuje čiastku 125 tis. Sk. Ponuky do súťaže by mali okrem iného obsahovať aj výšku ponúkanej ceny vyjadrenú v USD, podnikateľský zámer a doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 10 mil. Sk. V prípade, že by nedošlo k uzavretiu realizačnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, zábezpeka prepadne v prospech FNM. Doba záväznosti predložených ponúk je stanovená do 17. mája 2002.

Prezídium FNM 7. júna 2001 na odporúčanie Výkonného výboru FNM a vlády odhlasovalo zrušenie pôvodného tendra na predaj akcií SPaP. Jeho víťazom sa mala stať firma Dunajservis Slovensko, s.r.o. Za 2 214 218 kusov akcií SPaP, čo predstavuje 86,99-prcentný podiel, mal víťaz do 30 dní od uzavretia zmluvy zaplatiť 311 mil. Sk. So spoločnosťou Dunajservis Slovensko spolupracovala ako finančný investor a poradca firma Penta Group. Niektorí členovia vlády považovali podmienky pôvodnej súťaže za nedostatočne precizované. Ministerke financií Brigite Schmögnerovej medzi nimi napríklad chýbal záväzok investora zachovať činnosť prístavu.

Základné imanie SPaP je 2,545 mld. Sk. Hospodársky výsledok firmy v roku 2000 dosiahol 15,1 mil. Sk, v roku 2001 manažment plánoval dosiahnutie zisku 20 mil. Sk. V roku 2002 spoločnosť SPaP svoj zisk odhaduje na 75 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS