ČLÁNOK
Fond Slnka sa transformoval na otvorený podielový fond
20. apríla 2001

Fond Slnka spravovaný správcovskou spoločnosťou Agroinvest sa od 4. apríla pretransformoval z uzavretého na otvorený podielový fond 1.PF Slnko o.p.f. (PFS). Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ spoločnosti Vladimír Bencz. V budúcom období tak bude môcť správcovská spoločnosť odkupovať podiely fondu.

Doposiaľ materská spoločnosť nebola povinná spätne odkupovať podiely. Obchodovanie s podielovými listami sa uskutočňovalo len prostredníctvom RM-Systému alebo Bratislavskej burzy cenných papierov. K spätnému odkupovaniu podielov bude podľa súčasnej platnej legislatívy možné pristúpiť až od 4. júla. Nevyhnutnou podmienkou pre vykupovanie je však čistá hodnota aktív fondu minimálne na úrovni 50 mil. Sk. Tá koncom marca predstavovala 36,49 mil. Sk. Pri 10 367 vydaných podieloch sa tak čistá hodnota na jeden podiel dostala na úroveň 3520 Sk.

Fond na základe minuloročných výsledkov hospodárenia vyplatí hrubú dividendu 405 Sk na jeden podiel. Po zdanení dostanú podielnici čistú dividendu 345 Sk na jeden podiel. Orientácia fondu sa ani po transformácii nemení a PFS by sa mal naďalej orientovať na investície do korunových dlhopisov, dodal V. Bencz.

Podielové listy 1.PF Slnko sa začali vydávať 24. marca v roku 1993. Počas svojej existencie PFS ako uzavretý podielový fond vyplatil podielnikom na jeden podiel v nominálnej hodnote 3000 Sk dividendy v celkovej výške 3599 Sk. Za obdobie od vzniku fondu investície podielnikov zhodnotil o 217,91 %, čo predstavuje priemerné ročné zhodnotenie na úrovni 16,03 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS