ČLÁNOK
Fond schválil zmluvu o budúcej zmluve so SLSP o kúpe akcií VSŽ
27. marca 2001

Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) schválilo v zmysle uznesenia vlády návrh zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou sporiteľňou, a.s. (SLSP). Uznesenie vlády, v ktorom rozdelila finančné prostriedky z výnosu z privatizácie SLSP, vymedzilo 500 mil. Sk na nákup akcií spoločnosti VSŽ, a.s., ktorých majiteľom je v súčasnosti Slovenská sporiteľňa. Zmluva o budúcej zmluve po podpísaní obe strany zaviaže k uzatvoreniu zmluvy o predaji a kúpe akcií bez zbytočného odkladu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová.

K nákupu akcií VSŽ od sporiteľne sa zaviazala vláda v dohode so SLSP. Vyčlenenie prostriedkov pre fond schválila vláda v polovici februára. Podľa informácií agentúry SITA sú vyčlenené prostriedky určené na nákup akcií, ktoré sú momentálne v portfóliu Bank Austria. Tá ovláda 23,13 % akcií VSŽ. Ako informovala rakúska banka minulý rok v máji, kedy akcie VSŽ získala, nákup realizovala na príkaz svojho klienta ako správca cenných papierov. Pred plánovaným odkúpením hutníckych aktivít VSŽ americkou U.S. Steel sa vlani uskutočnili významné presuny v štruktúre akcionárov VSŽ v prospech subjektov, ktoré vstup amerického investora podporovali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS