ČLÁNOK
Fond sa rozhodol využiť povinnú ponuku na odkúpenie akcií VSŽ
26. augusta 2003

Prezídium fondu národného majetku SR (FNM) v pondelok súhlasilo s využitím povinnej ponuky na odkup akcií, ktorú vyhlásila spoločnosť VSŽ, a.s., Košice. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová. „Prezídium súhlasilo s využitím povinnej ponuky na základe súhlasného stanoviska ministra hospodárstva, ako aj na základe viacerých ďalších faktov,“ povedala agentúre SITA hovorkyňa fondu. Podľa Lesajovej by fond vzhľadom na výsledky posledného valného zhromaždenia VSŽ v budúcom období nemal reálnu možnosť naložiť so svojím podielom bez súhlasu majoritného akcionára, ovplyvňovať chod spoločnosti a ani vyplácanie dividend. „Tieto fakty predstavujú riziko znehodnotenia podielu fondu,“ dodala hovorkyňa.

VSŽ vyhlásila v povinnú ponuku na kúpu akcií z oboch emisií spoločnosti 5. augusta pri jednotnej cene 89 Sk za akciu. Fond tak za svojich 2 708 116 kusov akcií VSŽ, reprezentujúcich 16,46-podiel na základnom imaní firmy, zinkasuje sumu vyše 241 mil. Sk. Orgány FNM však ešte podľa Lesajovej pred využitím povinnej ponuky musia doriešiť niektoré technické detaily transakcie.

Fond zvažoval predaj podielu vo VSŽ už niekoľkokrát. Vláda však rozhodnutie o predaji akcií odložila. V pôvodnej analýze nakladania s akciami VSŽ z minulého roka fond odporúčal predať svoj podiel priamo firme United States Steel Corporation (USSC). Vtedy USSC ešte bola vyše 25-percentným akcionárom VSŽ. USSC však svoj podiel vlani v októbri predala spoločnosti Penta, ktorá tak zvýšila podiel vo VSŽ na vyše 30 %. Neskôr fond navrhoval predať predmetné akcie cez kapitálový trh, tento zámer však vláda pre pochybnosti o cene vygenerovanej trhom v júli tohto roka neschválila.

Vyhlásenie ponuky súvisí s rozhodnutím valného zhromaždenia VSŽ z júla tohto roka, na ktorom akcionári rozhodli o ukončení obchodovania s akciami na burze i všetkých verejných trhoch. Podielnici zároveň schválili zmenu stanov, z ktorej vyplýva obmedzenie vlastníckeho práva voľne nakladať s akciami. Podľa nových stanov budú môcť nové listinné akcie na meno ich majitelia previesť len na aktuálnych akcionárov firmy. Trvanie povinnej ponuky chce VSŽ podľa štvrtkových informácií jej predstavenstva ešte predĺžiť z pôvodných 30 kalendárnych dní od jej vyhlásenia na 51 dní.

Najväčším akcionárom VSŽ je firma Penta Investments Limited, ktorá ovláda takmer 33-percentný balík akcií. Penta sa však dohodla aj na odkúpení ďalšieho veľkého podielu od britskej firmy A.R.T. Investments Limited, ktorá držala vo VSŽ vyše 32-percentný podiel. Drobní akcionári vlastnia ďalších 20 % akcií. Jedna akcia VSŽ má menovitú hodnotu 343 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS