ČLÁNOK
Fond ponúka ďalšie podiely zo svojho portfólia
23. októbra 2000

Fond národného majetku SR (FNM) pokračuje v privatizácii zostávajúcich podielov zo svojho portfólia. Fond vyhlásil výberové konania na predaj svojich podielov v 6 akciových spoločnostiach v celkovom počte 64 719 akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk.

Zároveň ponúkol na predaj majetok štátneho podniku Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb NOVA Bratislava, ktorý získal po odstúpení od zmluvy o predaji podniku. Účtovná hodnota ponúkaného majetku podniku je 12,486 mil. Sk. Posledný deň pre prevzatie podrobnejších dôverných informácií je 31. október.

Aktuálna ponuka fondu zahŕňa 97 % základného imania a.s. Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, čo predstavuje 5899 ks tisíckorunových akcií. Celý balík akcií fond predáva vcelku, podobne ako aj pri ostatných ponukách. Informačný materiál získajú záujemcovia po podpísaní prehlásenia mlčanlivosti a zaplatení účastníckeho poplatku. Lehota na prejavenie záujmu je do konca októbra. Rovnaký 97-percentný podiel ponúka FNM vo Výskumnom ústave mliekarenskom Žilina, čo znamená 11 881 akcií. Lehota na prevzatie podrobnejších informácií je do 7. novembra.

Fond chce ďalej predať takmer polovičný podiel v košickej spoločnosti Air Service. Ponúkaný balík 15 139 akcií predstavuje 48,77 % základného imania spoločnosti. Na záujemcov bude FNM čakať do 9. novembra. O dva dni kratšia je lehota pri ponuke 12 706 akcií Šľachtiteľskej stanice Horná Streda a pri balíku 16 788 ks akcií Žrebčínu Motešice. Pri oboch spoločnostiach predstavujú ponúkané podiely 31 % ich základného imania. FNM ponúka aj minoritný 7-percentný podiel v Kúpeľoch Štós. Záujemcovia o balík 2306 akcií majú rovnako lehotu do 7. novembra.

Fond už minulý týždeň avizoval predaj minoritných podielov v 8 spoločnostiach. Podiely však boli menšie ako 11 % a predaj chce FNM uskutočniť prostredníctvom anonymného trhu RM-Systém Slovakia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS