ČLÁNOK
Fond opätovne vyzýva na preplatenie dlhopisov
7. júna 2002

Fond národného majetku SR (FNM) opätovne vyzýva občanov vlastniacich nesplatené dlhopisy, aby si uplatnili svoju pohľadávku v čo najkratšom termíne. Od 1. júla totiž RM-Systém podľa prezidenta FNM Jozefa Kojdu obmedzí počet miest, ktoré zabezpečujú služby týkajúce sa dlhopisov. Od začiatku druhého polroka tak môže vybavenie preplatenia dlhopisu skomplikovať aj cesta na vzdialenejšie pracovisko RM-Systému.

Podľa informácií FNM k 31. máju ešte stále zostávalo nesplatených vyše 36 tisíc dlhopisov vo vlastníctve tuzemských fyzických osôb. Najviac takýchto nevysporiadaných dlhopisov pritom vlastnia osoby mladšie ako 41 rokov. Podľa fondu môžu byť dôvodom pomalého splácania okrem nezáujmu občanov aj neukončené dedičské konania, dlhodobý pobyt adresátov v zahraničí alebo to, že nedostali avízo o platbe zo Slovenskej sporiteľne.

V kategórii tzv. 70-ročných ostáva fondu splatiť ešte vyše 14 tisíc dlhopisov. Okrem toho musí fond vyrovnať aj záväzky voči domácim bankám, keď splatnosť dlhopisov v ich vlastníctve posunul na rok 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS