ČLÁNOK
Fond ochrany vkladov by mal splatiť úver NBS do októbra 2006
19. októbra 2000

Fond ochrany vkladov (FOV) skončil vyplácanie vkladov v základom termíne v poslednej z troch doteraz skrachovaných bánk, ktorou bola Dopravná banka. Celkový objem náhrad za nedostupné vklady v AG Banke, Slovenskej kreditnej banke a Dopravnej banke dosiahne v tomto roku 8,4 mld. Sk. Tieto prostriedky boli hradené z vlastných zdrojov FOV vo výške 2,3 mld. Sk, mimoriadnymi odvodmi bánk v sume 795 mil. Sk, najväčšiu časť prostriedkov však získal fond úverom od Národnej banky Slovenska (NBS) 5,27 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia FOV Milan Horváth.

„Zo sumy úveru od NBS bolo už uhradených 220 mil. Sk a ku 20. októbru bude splatných ďalších 202 mil. Sk,“ povedal M. Horváth. Úročenie úveru, ktorý poskytla centrálna banka fondu dosahuje 1,5 % ročne, a celkové úrokové náklady by mali dosiahnuť výšku 245 mil. Sk. Súčasná výška dlhu sa pohybuje na úrovni 5 mld. Sk. „Úver NBS by mal byť splatený, pri súčasnej výške príspevkov bánk 0,3 % z objemov chránených vkladov a v závislosti od vývoja vkladov v bankovom sektore, do októbra 2006,“ uviedol Horváth.

Základný výplatný termín vkladov spadajúcich pod ochranu vkladov sa v stredu skončil v Dopravnej banke. Objem vyplatených náhrad prekročil v AG Banke 1,72 mld. Sk, čo predstavuje viac ako 99 % z objemu chránených vkladov. V Slovenskej kreditnej banke FOV potom vyplatil 4,309 mld. Sk, teda 99,84 % chránených vkladov a v Dopravnej banke 2,168 mld. Sk, resp. 97,5 %.

Pri nevyplatených vkladoch sa jedná prevažne o vklady v štádiu reklamácie, z dôvodov vinkulácie, dedičského konania, pobytu občanov v zahraničí prípadne straty dokladov o vkladoch. FOV aj po ukončení základných výplatných termínov bude vyplácať nevyplatené vklady, najneskôr však do troch rokov od začatia výplat. Na vyplatenie vkladov po uplynutí základnej výplatnej doby je nutné požiadať FOV písomne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS