ČLÁNOK
Fond očakáva v budúcom roku príjmy vo výške 22,16 mld. Sk
6. októbra 2003

Fond národného majetku SR (FNM) očakáva v budúcom roku príjmy vo výške 22,16 mld. Sk. Výdavky by podľa plánu mali dosiahnuť 21,02 mld. Sk, z toho výdavky, o ktorých rozhoduje vláda, by mali predstavovať 16,083 mld. Sk. Hospodárenie fondu by malo v roku 2004 skončiť s prebytkom 1,14 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu na použitie prostriedkov fondu, o ktorom by mal na budúci týždeň rokovať vládny kabinet.

Z výdavkov, o použití ktorých rozhoduje vláda, najväčšiu časť predstavuje položka posilnenie štátnych finančných aktív, a to 10,7 mld. Sk. Výška štátnych záruk za bankové úvery by mala dosiahnuť 2,3 mld. Sk. Medzi ďalšími plánovanými výdavkami FNM potom napríklad figuruje 3,2 mld. Sk na hradenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv, alebo 200 mil. Sk určených na reštitučné nároky. Rovnaká suma ako reštituentom je určená aj na zvýšenie základného imania podnikov, v ktorých má FNM akciový podiel. V budúcom roku by to mali byť predovšetkým podniky Slovenskej autobusovej dopravy.

Príjmovú časť rozpočtu bude ovplyvňovať podľa predloženého materiálu predovšetkým uzatvorenie procesu predaja akcií Slovenských elektrární (SE). Príjmy z predajov, ktoré sa uzavrú na budúci rok, FNM očakáva vo výške 13,025 mld. Sk. Z dividend by malo do príjmovej časti rozpočtu podľa plánu pritiecť 8,2 mld. Sk. Skutočná výška príjmov však bude závisieť od úspešnosti predaja akcií SE, dopredaja podielov v ďalších prirodzených monopoloch a od hospodárenia prirodzených monopolov a spôsobu rozdelenia ich zisku na položku dividendy.

Vláda by mala schváliť aj návrh rozpočtu nákladov na činnosť FNM v budúcom roku. Celkové prevádzkové náklady spolu s nákladmi na dlhodobý majetok by v budúcom roku mali dosiahnuť 152,762 mil. Sk a kapitálové výdavky ďalších 18 mil. Sk. Z prevádzkových nákladov sú najvýznamnejšie mzdové náklady, ktoré tvoria 41,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS