ČLÁNOK
Fond navrhuje zmeny v štyroch privatizačných zmluvách
14. júna 2002

Fond národného majetku SR (FNM) navrhuje upraviť niektoré privatizačné zmluvy. Umožnil by tak nadobúdateľom privatizovaného majetku využiť časť finančných prostriedkov, ktorými by mali splatiť kúpne ceny, ako investície do podnikov. Pre fond by zmena zmluvných podmienok znamenala predčasné inkasovanie časti splátok kúpnych cien a ukončenie zmluvných vzťahov s niektorými firmami už v rokoch 2002 a 2003. Fond už predložil do vlády návrh na zmenu prvých štyroch privatizačných zmlúv, ktoré sa týkajú akciových spoločností Chemosvit, Slovmag, Banské stavby Prievidza a firmy Sintra.

V prípade Chemosvitu by sa mala nesplatená časť poslednej splátky kúpnej ceny vo výške 68,224 mil. Sk znížiť o 27,289 mil. Sk. Túto sumu kupujúci uhradí formou investícií do konca tohto roka. Zvyšok kúpnej ceny, ktorá mala byť pôvodne uhradená až v roku 2004, Chemosvit zaplatí do 31. júla 2002. Časť majetku Chemosvitu, š.p. Svit získala firma Chemosvit, a.s. Svit v roku 1994 priamym predajom za kúpnu cenu 1,985 mld. Sk, pričom vo forme investícií už z tejto čiastky uhradila naplánovanú sumu 1,350 mld. Sk.

Zmeniť časť poslednej splátky kúpnej ceny z finančnej platby na investície navrhuje aj nadobúdateľ časti majetku štátneho podniku Slovenské magnezitové závody v Lubeníku, spoločnosť Slovmag, a.s. Lubeník. V prípade, že by firma uhradila predposlednú splátku kúpnej ceny vo výške 35,288 mil. Sk a zároveň aj časť splátky naplánovanej na rok 2003 vo výške 7,057 mil. Sk už do 31. júla tohto roka, bude môcť časť poslednej splátky vo výške 28,23 mil. Sk uhradiť formou investície do privatizovaného majetku. Celková kúpna cena za získaný majetok na základe zmluvy z roku 1994 predstavuje 435 mil. Sk, z toho 200 mil. Sk už bolo podľa plánu uhradených vo forme investícií.

Rovnaký model navrhuje uplatniť aj firma Banské stavby, a.s. Prievidza. Tá v roku 1994 získala časť majetku štátneho podniku Banské stavby Prievidza za 261 mil. Sk, pričom už podľa plánu vo forme investícií uhradila 80 mil. Sk. Ak firma zaplatí spolu 42,1 mil. Sk už do 31. júla tohto roka, časť splátok naplánovaných na roky 2003 a 2004 vo výške viac ako 28 mil. Sk bude môcť využiť ako investície za podmienky ich realizácie do konca tohto roka.

Z celkového zostatku kúpnej ceny vo výške 26,827 mil. Sk by vo forme investícií mohla použiť sumu 10,73 mil. Sk aj firma Sintra, s.r.o., Bratislava. Tá získala na základe zmluvy z roku 1994 majetok pôvodného podniku Zdroj Košice, OZ Poprad. Podmienkou je finančná úhrada časti dvoch posledných splátok kúpnej ceny vo výške viac ako 16 mil. Sk do 31. júla tohto roka. Kúpna cena majetku dohodnutá na základe zmluvy predstavovala 121,327 mil. Sk, z čoho už bolo podľa plánu preinvestovaných 42 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS