ČLÁNOK
Fond navrhuje zmeny v ďalších šiestich privatizačných zmluvách
5. augusta 2002

Fond národného majetku SR (FNM) predložil do vlády návrh na zmenu šiestich privatizačných zmlúv, ktoré sa týkajú spoločností Makyta, Topvar, Výskumný ústav jadrových elektrární, Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok (VÚSAPL) a Zipp. Nadobúdatelia privatizovaného majetku by tak mohli využiť časť finančných prostriedkov, ktorými by mali splatiť kúpne ceny, ako investície do podnikov.

V prípade nadobúdateľa časti majetku štátneho podniku Makyta Púchov by jeho privatizér, akciová spoločnosť Makyta Púchov uhradila z nesplatených 160 mil. Sk sumu 100 mil. Sk vo finančnom plnení a 60 mil. Sk by použila vo forme investícií. Kupujúcemu štátneho podniku Topvar Topoľčany, firme Topoľčiansky pivovar, a.s. zostávajú ešte k úhrade dve splátky kúpnej ceny v celkovej výške takmer 95 mil. Sk. V prípade schválenia predloženého návrhu vládou však bude môcť zaplatiť len 60 mil. Sk a zvyšok vo forme investícií.

Vyše 1,7 mil. Sk by namiesto finančného plnenia mohla vo forme investícií použiť aj firma Zipp, s.r.o., ktorá v roku 1994 získala časť majetku rovnomenného štátneho podniku. Podmienkou je úhrada 10 mil. Sk.Celkovo predstavuje nesplatená časť kúpnej ceny 11,79 mil. Sk.

Čiastku 32,29 mil. Sk by mala za štátny podnik Výskumný ústav jadrových elektrární (VÚJE) zaplatiť firma VÚJE, a.s. Ak by v termíne stanovenom vládou uhradila 19,36 mil. Sk, zvyšných 12,9 mil. Sk by mohla použiť vo forme investícií do sprivatizovaného majetku. Rovnaký postup môže využiť aj forma VÚSAPL, a.s., ktorá na splátkach za VÚSAPL, š.p. dlhuje ešte 7,83 mil. Sk. Z nich by pri predčasnom zaplatení sumy 5 mil. Sk mohla na investície využiť zvyšných 2,83 mil. Sk.

Navrhované zmeny by pre fond znamenali predčasné inkasovanie časti splátok kúpnych cien už v tomto roku, pričom reálna hodnota týchto finančných prostriedkov bude blízka nominálnej hodnote splátok splácaných podľa pôvodného splátkového kalendára. Schválenie návrhu by umožnilo aj predčasné ukončenie zmluvných vzťahov FNM s týmito firmami. Rovnaký postup už vláda schválila v prípade privatizérov štátnych podnikov Chemosvit, Slovenské magnezitové závody v Lubeníku, Banské stavby Prievidza a Zdroj Košice, OZ Poprad.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS