ČLÁNOK
Fond národného majetku SR skomplikuje odštátnenie Slovenských elektrární
30. júla 2001

V stredu uplynulého týždňa sa uskutočnilo rokovanie prezidenta Fondu národného majetku SR (FNM) Jozefa Kojdu so záujemcom o privatizáciu Reštitučného investičného fondu (RIF) Hawardom Goldenom, členom dozornej rady RIF. Výkonný výbor FNM schválil predaj 28,6 % z hodnoty základného imania RIF, čo znamená stratu kontroly štátu nad RIF-om a tým aj privatizáciu balíka akcií Slovenských elektrárni v hodnote viac ako 1,2 mld. Sk, ktoré sú v portfóliu RIF.

Prezídium FNM SR bude schvaľovať návrh Výkonného výboru FNM na privatizáciu RIF priamym predajom, ktorú nazýva predaj majetkovej účasti vopred určenému záujemcovi. Bude to prvá privatizácia za vlády Mikuláša Dzurindu bez akéhokoľvek výberového konania. Bude zaujímavé sledovať súčinnosť privátneho vlastníka akcií Slovenských elektrární a Ministerstva hospodárstva SR pri realizácii plánovanej reštrukturalizácie Slovenských elektrární. Je zrejmé, že reštrukturalizáciu zaplatí občan, podobne ako pri VSŽ a Slovenskej poisťovni. O to pikantnejšie je to, že Výkonný výbor FNM a neskôr Prezídium FNM vyšachujú vládu z rozhodovania o RIF a pričom práve vláda sa bude trápiť s dôsledkami rozhodovania vo FNM. Zaujímavé na tom je, že práve nepripravenosť privatizácie Slovenských elektrárni bola hlavným argumentom pre Ministerstvo financií pri odôvodňovaní odkladu otvorenia alebo likvidácie RIF-u v zákone o kolektívnom investovaní.

Tisíce akcionárov RIF boli perzekvovaní minulým režimom. Sú to osoby, ktoré o majetok prišli pri znárodňovaní a po emigrácii do cudziny. Reštituenti budú odkázaní na cenu, ktorú im za akcie ponúknu na nelikvidnom slovenskom kapitálovom trhu. Tak ako u väčšiny slovenských akcií, momentálna cena 510 Sk zďaleka nezodpovedá ich hodnote. Hodnotu má len majoritný balík akcií, ktorý zabezpečí jeho vlastníkovi ovládanie spoločnosti. Otvorením alebo likvidáciou RIF-u by dostali všetci akcionári rovnaký podiel zo skutočnej hodnoty majetku pripadajúceho na jednu akciu. Pri otvorení alebo likvidácii fondu by bolo takmer isté, že reštituenti by dostali viac ako 1000 Sk za akciu. V prípade likvidácie by každý akcionár vzhľadom na viac ako 1,4 mld. Sk v bankových termínovaných vkladoch a ihneď speňažiteľných dlhopisoch dostal zálohu na likvidačný zostatok najmenej 650 Sk na akciu, čo je viac ako ponúka pre FNM Haward Golden. Pritom ešte sú v majetku RIF akcie v hodnote niekoľkých miliárd korún, čo vytvára reálny predpoklad vyplatenia ďalších viac ako 500 Sk na jednu akciu.

Je nepochopiteľné, ak Jozef Kojda predáva akcie RIF za hodnotu medzi 500 až 800 Sk, bez korektného výberového konania, bez možnosti analýzy hodnoty majetku RIF aj inými investormi. Takýmto predajom FNM nielen stratí niekoľko stoviek miliónov oproti výnosu, ktorý by FNM získal likvidáciou RIF-u alebo jeho otvorením, teda premenou na otvorený fond. Najhoršie je, že FNM stratí v RIF-e kontrolu. FNM dlhuje RIF-u 500 mil. Sk za vlastné dlhopisy a 850 mil. Sk za akcie Slovenských elektrární. Je to síce na prvý pohľad nepochopiteľné, ale pochopiteľné v súvislosti s blížiacimi sa voľbami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS