ČLÁNOK
Fond hľadá poradcu pre predaj SPaP
11. júla 2001

Fond národného majetku SR (FNM) vyhlásil výberové konanie na poradcu, ktorý by mal zabezpečiť prípravu a realizáciu opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj 86,99-percentného balíka akcií podniku Slovenská plavba a prístav, a.s. Bratislava (SPaP). Informačný materiál s podmienkami výberového konania si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na fonde od 16. júla do 20. júla. Návrh na zaradenie do výberového konania by mali odovzdať v termíne od 13. augusta do 17. augusta. Podľa prezidenta FNM Jozefa Kojdu by mal byť poradca vybraný do 15. septembra.

Poradca vypracuje podmienky opakovaného tendra, ktoré posúdi Porada ekonomických ministrov. Preto J. Kojda predpokladá, že tender na predaj akcií SPaP nezačne skôr ako v októbri. Podmienkou uskutočnenia tendra je, že sa podnik medzičasom nedostane do konkurzu. Pohľadávku vo výške 2,019 mil. Sk, ktorú má voči SPaP firma Motor Yacht Klub Slovakia, s.r.o., však FNM nepovažuje za pohľadávku po lehote splatnosti, pretože je predmetom súdneho sporu. FNM spolu s SPaP zároveň podnikajú všetky kroky proti vyhláseniu konkurzu.

Návrh na konkurz z titulu neuhradenia údajných pohľadávok podal Motor Yacht Klub Slovakia na Krajskom súde v Bratislave 28. mája, teda v deň, kedy FNM predbežne oznámil víťaza prvého tendra na kúpu podielu v SPaP zo svojho portfólia. Prezídium FNM ale 7. júna odhlasovalo zrušenie tendra na predaj akcií SPaP. Víťazom sa pôvodne podľa informácií fondu mala stať firma Dunajservis Slovensko, s.r.o. Za 2 214 218 kusov akcií SPaP mal víťaz do 30 dní od uzavretia zmluvy zaplatiť 311 mil. Sk. So spoločnosťou Dunajservis Slovensko spolupracovala ako finančný investor a poradca firma Penta Group.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS