ČLÁNOK
Fond bude hlasovať proti stiahnutiu akcií VSŽ z trhu
24. júna 2003

Fond národného majetku SR (FNM) bude hlasovať proti stiahnutiu akcií VSŽ, a.s., Košice z Burzy cenných papierov v Bratislave. „Fond má stále záujem predať svoj podiel vo VSŽ prostredníctvom kapitálového trhu,“ uviedla v reakcii na plány jedného z akcionárov VSŽ, spoločnosti Penta Investments Limited, hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová. Poľa nedávnych vyjadrení predstaviteľov FNM bude ale fond čakať s predajom svojich akcií na priaznivejšiu cenu a pred ich predajom ešte musí vláde na schválenie predložiť novú žiadosť týkajúcu sa spôsobu naloženia s týmto majetkom.

Fond si je podľa Lesajovej vedomý svojho postavenia v rámci akcionárskej štruktúry VSŽ, ktoré vyplýva z výšky vlastneného podielu. FNM v súčasnosti vlastní 16 % akcií VSŽ. „Fond ako akcionár bude očakávať aj výsledok hlasovania o znížení základného imania firmy. Sme si vedomí aj straty, ktorú VSŽ vlani dosiahla a to najmä v dôsledku vysokých opravných položiek vyčlenených na súdne spory,“ dodala Lesajová.

Penta ako jeden z hlavných akcionárov VSŽ chce na a riadnom júlovom valnom zhromaždení presadiť v spoločnosti rozsiahle strategické zmeny. Rozhodujúce majoritné postavenie chce dosiahnuť podľa piatkových informácií odkúpením akcií od britskej spoločnosti A.R.T. Investments Limited i od FNM. Vyše 80 tis. malých akcionárov, ktorí spolu vlastnia približne 20 % akcií chce spoločnosť VSŽ vyrovnať daním ponuky na odkúpenie ich podielov. Pri tejto transakcii by VSŽ ponúkli cenu na úrovni 80 až 90 Sk za akciu. Na tento krok však musia dať spoločnosti VSŽ súhlas akcionári na valnom zhromaždení a schváliť ho musia dvojtretinovou väčšinou.

Ako uviedol zástupca Penty Jaroslav Haščák, o tomto zámere informovali na zasadaní dozornej rady VSŽ zástupcov FNM i spoločnosti A.R.T. Investments Limited. Tie to podľa Haščáka vzali na vedomie. Ako uviedol, je pravdepodobné, pokiaľ FNM dá ponuku, alebo ponúkne akcie na burze cenných papierov, začnú ich skupovať a je možné, že 16-percentný balík získajú už do konania valného zhromaždenia. Pokiaľ ide o odkúpenie akcií od spoločnosti A.R.T. Investments Limited, povedal že táto transakcia sa neuskutoční skôr ako za dva a pol mesiaca.

Dôvodom plánovaného zníženia základného imanie VSŽ o 2,55 mld. Sk zo súčasných 5,642 mld. Sk na 3,092 mld. Sk je podľa spoločnosti krytie neuhradenej straty za rok 2002, ktorej výška presiahla tretinu základného imania. VSŽ zaznamenala za minulý rok stratu 4,855 mld. Sk, podľa konsolidovaných výsledkov strata spoločnosti predstavovala 4,784 mld. Sk.

Spoločnosť Penta Investments Limited vlastní 31,8 % akcií VSŽ, vyše 31 % akcií kontroluje aj britská firma A.R.T. Investments Limited. Fond národného majetku SR vlastní 16 % akcií, drobní akcionári potom ďalších 20 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS