ČLÁNOK
Fond apeluje na EÚ, aby pomohla kandidátskym krajinám
19. septembra 2000

Medzinárodný menový fond (MMF) požiadal Európsku úniu (EÚ), aby urýchlila vnútorné reformy v snahe zabezpečiť jasný časový plán pre žiadateľov z východnej Európy o členstvo v hospodárskom bloku. Vo svojom najnovšom svetovom ekonomickom výhľade fond uvádza, že akékoľvek omeškanie procesu rozširovania, vyplývajúce z neúspechu EÚ zaviesť nevyhnutné reformy, spôsobí škodu v 10 štátoch strednej a východnej Európy, ktoré žiadajú o vstup do únie.

„Spomalenie procesu rozširovania by oslabilo zavádzanie reforiem medzi kandidátmi a taktiež by spôsobilo väčšiu citlivosť transformujúcich sa ekonomík na hospodárske alebo politické šoky,“ uvádza sa v správe. Európska únia sa zaviazala, že bude pripravená prijať nových členov do januára 2003 a že sa dohodne na reforme hlasovacích a rozhodovacích procesov na summite vo francúzskom meste Nice, ktorý sa uskutoční v decembri. Podľa MMF musí EÚ taktiež zaviesť reformu značne nákladnej spoločnej poľnohospodárskej politiky a reformu distribúcie finančných prostriedkov do chudobnejších regiónov.

Príklad Maastrichtskej zmluvy, ktorá stanovila konečný termín vytvorenia jednotnej európskej meny, poukazuje na výhody stanovenia presného časového plánu. Prvá skupina kandidátov už dlho žiadala o stanovenie pevného dátumu pre ich vstup, ktorý by im priniesol podľa MMF výhody zo solídnych obchodov a investícií. Prvých šesť kandidátskych krajín, medzi ktoré patrí Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko, Cyprus a Česká republika, uviedlo, že na vstup do EÚ budú pripravené začiatkom roka 2003, diplomati sa však obávajú, že žiadny štát sa nestane členom hospodárskeho bloku pred rokom 2005.

Do druhej skupiny kandidátskych krajín, ktorá začala rozhovory o členstve s predstaviteľmi EÚ neskôr, patrí Slovensko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko a Malta. Očakáva sa, že väčšina kandidátov zavedie jednotnú európsku menu tri roky po ich vstupe do EÚ. I napriek miernemu spomaleniu hospodárskeho rastu v roku 1999 prognózuje fond na tento rok priemerný 4,1-percentný rast ekonomík kandidátskych krajín. V roku 2001 by mali žiadatelia o vstup do EÚ zaregistrovať 4,8-percentný hospodársky rast. Fond dodal, že v kandidátskych krajinách je nevyhnutné zabezpečiť fiškálnu a monetárnu disciplínu a pokračovanie štrukturálnych reforiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS