ČLÁNOK
Focus Finance zvýšil svoj podiel v RIF na 10,14 %
2. októbra 2002

Obchodník s cennými papiermi Focus Finance, o.c.p., a.s., ktorý patrí do skupiny firiem prepojených na spoločnosť Istrokapitál, zvýšil svoj podiel v Reštitučnom investičnom fonde, a.s. (RIF) na 10,14 %. Svoj podiel v RIF zároveň znížila spoločnosť Miguelka Investments Limited z 9,47 % na 2,24 %, teda o 7,24 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Strediskom cenných papierov SR. Prostredníctvom priamych obchodov sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) previedlo v piatok 27. septembra 158 248 akcií RIF pri cene 820 Sk, čo reprezentuje 7,24 % základného imania fondu.

Miguelka svoj podiel na základnom imaní reštitučného fondu zvýšila na 9,47 % uplynulý týždeň, kedy sa zároveň znížil podiel spoločnosti Penta Investments Limited vo fonde z 15,89 % na 8,65 %. V priamych obchodoch sa pritom na BCPB zobchodoval vo štvrtok 26. septembra balík 158 248 akcií RIF pri cene 820 Sk. Tento balík pritom reprezentuje 7,24 % základného imania fondu. Podľa hovorkyne spoločnosti Penta Group Andrey Strakovej firma Miguelka Investments Limited nepatrí do skupiny Penta. „Išlo o transakciu súvisiacu s prerozdelením vplyvu v spoločných projektoch medzi skupinami Penta, J&T a Istrokapitál,“ povedala pre agentúru SITA Straková.

Focus Finance si svoj podiel v RIF zvýšil na 5,92 % začiatkom septembra, kedy sa zároveň znížil podiel Poštovej banky na základnom imaní fondu z 12,21 % na 7,23 %, teda o 4,98 %. Focus Finance pritom patrí do skupiny firiem prepojených na spoločnosť Istrokapitál, ktorá je akcionárom Poštovej banky. V priamych obchodov sa vtedy na burze previedli balíky 109 000 a 54 500 akcií RIF pri rovnakej cene 820 Sk. Prvý balík reprezentuje 4,98 % emisie spoločnosti, druhý balík zodpovedá 2,5 % emisie. Balík 109 000 akcií RIF sa však najprv previedol v rámci ukončeného repo obchodu pri cene 510,09 Sk a vzápätí zmenil majiteľa prostredníctvom „klasického“ priameho obchodu.

Konzorcium spoločností J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná, správcovská spoločnosť a The Brookdale Group získalo koncom minulého roka 28,59-percentný balík akcií RIF od Fondu národného majetku (FNM) pri cene 810 Sk za akciu a 10 % akcií od Slovenského pozemkového fondu (SPF) pri cene 780 Sk za akciu. Rovnako pri cene 780 Sk za akciu získalo konzorcium ďalšie akcie RIF prostredníctvom verejného prísľubu. V polovici apríla však The Brookdale Group predala svoj 9,31-percentný podiel v RIF dcérskej firme J&T Finance Group, firme J&T Private Equity B.V. pri cene 904 Sk za akciu. Keďže išlo o obchod medzi dvoma členmi konzorcia, jeho majetkový podiel v RIF sa nezmenil a konzorcium naďalej kontroluje približne 47 % akcií RIF. FNM zostal vo fonde podiel vo výške 13,63 % a SPF vlastní 5,65 %. Akcionári RIF koncom marca rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond, pričom realizovaním premeny a správou fondu poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s.

Finančné skupiny Penta, J&T a Istrokapitál sa dohodli na rozdelení vplyvu v spoločných projektoch. Penta bude konzorcium zastupovať v oceliarskom podniku VSŽ a J&T získa spolu s Istrokapitálom podiel Penty v Slovnafte. Skupina J&T prevezme pod svoju kontrolu aj podiel v RIF, ktorý predtým ovládala skupina Penta. I.F.C. blízka Istrokapitálu zase získa podiel v spoločnosti SPaP od firmy Dunajservis, ktorá sa stala majoritným akcionárom spoločnosti po kúpe akcií z portfólia FNM. Konzorcium chce dosiahnuť rozdelením vplyvu vyššiu efektivitu v riadení spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS