ČLÁNOK
FNM zverejní predĺženie tendra na Banku Slovakia
20. marca 2002

Ďalší potenciálni investori do Banky Slovakia, a.s. (BS) budú môcť prejaviť svoj záujem o získanie 60,07 % akcií banky od 22. marca do 25. apríla. Fond národného majetku SR (FNM) sa rozhodol predĺžiť súčasný tender v záujme zvýšenia počtu záujemcov. Inzerát, v ktorom fond vyzve záujemcov o kúpu podielu v najmenšej slovenskej banke, uverejní vo Financial Times a slovenských denníkoch v stredu. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová.

Po udelení súhlasu Národnej banky Slovenska s vykonaním due diligence v banke a po udelení súhlasu vyhlasovateľa s poskytnutím informačného materiálu záujemcovia dostanú informačné memorandum a vykonajú v banke hĺbkový audit. FNM si vyhradil právo odmietnuť návrhy účastníkov výberového konania ako nevýhodné, zrušiť tender alebo vyhlásiť nové výberové konanie.

Záujemcovia o kúpu majority v banke budú musieť predložiť okrem písomného záujmu tiež referencie, zaplatiť účastnícky nenávratný poplatok 50 tis. Sk a podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti a nezneužití poskytnutých informácií. Musia tiež preukázať dostatočnosť a pôvod finančných prostriedkov na kúpu akcií a malý podnikateľský plán po prípadnom prevzatí majority v banke.

Štát sa pokúša predať svoj podiel v Banke Slovakia už tretíkrát. Ponuka zahŕňa 454 674 kusov akcií v nominálnej hodnote tisíc korún, čo predstavuje 60,07 % základného imania banky. Do súčasného tendra sa pôvodne prihlásilo šesť záujemcov, ktorými boli spoločnosti J&T Finance Group, J&T Bank, Slavia Capital v konzorciu s investičnou bankou Euram, Meinl Bank, Poštová banka a americká investičná skupina, ktorou údajne mala byť Winged Keel Group. Národná banka Slovenska (NBS) však umožnila vykonanie due diligence iba Meinl Bank. Voči negatívnym rozhodnutiam centrálnej banky s výnimkou rozhodnutia voči Slavii podala BS rozklad. Centrálna banka k nim zatiaľ nezaujala žiadne stanovisko.

Majoritným akcionárom Banky Slovakia s podielom 60,07 % na základnom imaní je FNM. Ďalšími vlastníkmi banky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s 26,4-percentným podielom na základnom imaní banky, Slovenská sporiteľňa, a.s. so 6,3 % a mesto Banská Bystrica, ktoré vlastní 6,9 % akcií. Snahou mesta je odpredať svoj podiel rovnakému záujemcovi, ktorý odkúpi majoritný balík akcií banky od FNM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS