ČLÁNOK
FNM získa väčšinu prostriedkov z predaja 25,89 % VÚB
17. augusta 2001

Slovenská konsolidačná (SKo) po uplatnení call opcie na nákup akcií Všeobecnej úverovej banky (VÚB) od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) by mala získať balík 25,89 % akcií VÚB. Po jeho predaji talianskej banke IntesaBCI, ktorá sa stala víťazom tendra na privatizáciu VÚB, by mala zinkasovať 150,7 mil. EUR, čo je zhruba 6,5 mld. Sk.

Použitie tejto sumy je vopred dané existujúcimi zmluvami. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Milan Šikula. Predaj akcií VÚB talianskemu investorovi prostredníctvom SKo bol zvolený z dôvodu spoločného postupu SKo a Fondu národného majetku (FNM) voči strategickému investorovi. Podiel FNM z 25,89-pecentného balíka predstavuje 25 %, keď po 12,5 % akcií od FNM získali EBRD a IFC. Tento balík akcií sa prostredníctvom call opcie prevedie naspäť od EBRD a IFC na SKo. SKo potom spolu s vlastným 0,89-percentným podielom predá 25,89 % akcií VÚB zahraničnému investorovi.

Prostriedky, ktoré SKo zinkasuje za akcie VÚB, budú v prevažnej väčšine prevedené na FNM a len suma pripadajúca na 0,89-percentný podiel ostane na účtoch SKo. Z tejto sumy, ktorá by mala predstavovať približne 5,18 mil. euro, budú podľa Šikulu hradené poplatky za služby poradenských firiem, ktoré SKo využívala v minulom období. FNM by mal získané prostriedky použiť na výplatu dlhopisov. Po inkasovaní prostriedkov za predaj akcií VÚB fond pravdepodobne opäť začne uvoľňovať prostriedky na výplatu dlhopisov v objeme 100 mil. Sk denne. Vrátil by sa tak z úrovne 250 mil. Sk za týždeň na hranicu 500 mil. Sk. V prípade, že na príjmy z privatizácie VÚB nebudú klásť nároky iné subjekty, je podľa prezidenta FNM Jozefa Kojdu možné aj ďalšie zvýšenie objemu uvoľňovaných prostriedkov nad hranicu 500 mil. Sk za týždeň.

Za predaj štátneho podielu vo VÚB IntesaBci zaplatí 399,3 mil. EUR, čo predstavuje približne 17,1 mld. Sk. Prvých 10 % z ceny pritom už uhradila na viazaný účet a zvyšok by mala zaplatiť po splnení všetkých podmienok transakcie v prvej polovici októbra. IntesaBci bude musieť najmenej po dobu piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.

Podľa podmienok zmluvy na kúpu štátneho podielu vo VÚB mohla IntesaBci požiadať Ministerstvo financií SR (MF) o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov. Túto možnosť využila, a tak štát bude musieť do polovice budúceho roka odkúpiť 9,1 mld. Sk týchto dlhopisov z portfólia banky, na čo použije prostriedky z predaja VÚB.

IntesaBci preberie plnú kontrolu nad bankou koncom októbra, dovtedy by mal vlastnícke zmeny odsúhlasiť Protimonopolný úrad SR a talianska centrálna banka. Zmluva s talianskym investorom predpokladá aj očistenie aktív banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS