ČLÁNOK
FNM vypísal tretí tender na predaj Banky Slovakia
1. októbra 2001

Fond národného majetku SR (FNM) vypísal ďalší tender na odpredaj 60,07 % akcií Banky Slovakia, a.s. (BS). Záujem môžu potenciálni investori prejaviť prevzatím informačného memoranda do 23. októbra. Investori musia okrem iných dokladov predložiť aj malý podnikateľský plán po prevzatí majority v banke a preukázať dostatočnosť a pôvod zdrojov na kúpu akcií. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

Štát sa pokúša sprivatizovať najmenšiu slovenskú banku už tretíkrát. V prvom výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo na jeseň minulého roku sa o banku zaujímala iba Česká poisťovňa v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Hanco. Tender sa však skončil v polovici februára 2001 neúspešne, keď sa FNM a konzorcium nedohodli na podmienkach kúpy.

Druhé výberové konanie vyhlásil FNM na začiatku mája tohto roku. Vtedy sa počet záujemcov o banku zvýšil a banku chceli sprivatizovať J&T Finance Group a.s., Slávia Capital, a.s. a Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s. Bankový dohľad Národnej banky Slovenska však neudelil súhlas Banke Slovakia na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom ani jednej z týchto spoločností.

Neoficiálne svoj záujem o účasť v treťom tendri opäť prejavila J&T Finance Group a.s. a Slávia Capital, a.s., potvrdila ho aj Poštová banka. Fond podľa posledných informácií registroval ešte záujem ďalšieho subjektu.

Ponuka 60,07-percentného podielu zahŕňa 454 674 kusov akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk. Zámerom fondu je formou výberového konania predať svoj podiel vcelku. Ďalšími vlastníkmi BS sú Slovenská poisťovňa, a.s., s 26,4 %, Slovenská sporiteľňa, a.s. s 6,3 %, mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % akcií.

BS hospodárila v prvom polroku so ziskom 17,3 mil. Sk. Bilančná hodnota banky ku koncu júna predstavovala 4,559 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o takmer 24 %. Najväčšiu položku majetku banky predstavovali účty v centrálnej banke a pokladničné hodnoty, ktoré dosiahli 1,125 mld. Sk. Úverové portfólio banky bolo v objeme 958 mil. Sk., klasifikované pohľadávky z toho boli 158,5 mil. Sk. Záväzky voči klientom tvorili viac ako 55 % celkových zdrojov banky, keď predstavovali 2,527 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky dosahovala 46,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS