ČLÁNOK
FNM vyhlásil súťaž na predaj podielu v SPaP
21. marca 2001

Fond národného majetku (FNM) SR vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na predaj 86,99 % fondu v akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy Bratislava (SPaP). Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré zaplatia nenávratný poplatok 10 tis. Sk. Návrh do súťaže musí záujemca fondu predložiť do 20. apríla 2001.

Účastník súťaže má povinnosť predložiť návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ktorou sa zaviaže uzavrieť s vyhlasovateľom zmluvu o odplatnom prevode akcií kúpou 86,99-percentného podielu. Ďalšou podmienkou je predloženie podnikateľského zámeru spoločnosti. FNM si vyhradil právo odmietnuť všetky predložené návrhy, ako aj právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Základné imanie SPaP dosahuje takmer 2,55 mld. Sk s nominálnou hodnotou akcie vo výške 1000 Sk. SPaP vlastní približne 230 riečnych nákladných plavidiel, 9 osobných riečnych lodí a tri námorné nákladné lode. Spoločnosť má stopercentnú dcérsku spoločnosť Dunajplavba – sped, s.r.o. a divízie Riečna doprava, Námorná doprava, Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Lodná osobná doprava a Lodenica Bratislava.

Okrem FNM má majetkovú účasť v spoločnosti mesto Bratislava, ktoré vlastní 7,01 % a po 3 % akcií majú vo svojom vlastníctve mesto Komárno a Reštitučný investičný fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS