ČLÁNOK
FNM vyhlási novú súťaž na predaj Banky Slovakia a SLK Piešťany
18. septembra 2001

Prezídium Fondu národného majetku (FNM) SR na svojom pondelňajšom rokovaní odsúhlasilo návrh na nové výberové konanie na predaj 60,07-percentného balíka akcií Banky Slovakia. Nové výberové konanie by malo byť vypísané 1. októbra tohto roka, pričom záujemcovia by mali prejaviť svoj záujem o kúpu akcií banky do 23. októbra 2001. Prezídium FNM taktiež navrhlo vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž na Slovenské liečebné kúpele (SLK) Piešťany. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatiana Lesajová.

Oproti predchádzajúcej verejnej obchodnej súťaži by pri predaji SLK malo dôjsť k skráteniu termínu na platbu kúpnej ceny. „FNM má záujem taktiež poznať nadobúdateľa ešte v tomto roku s tým, že by došlo aj k platbe aspoň časti z kúpnej ceny, aby tieto peniaze bolo možné ešte v roku 2001 previesť na ministerstvo zdravotníctva,“ uvádza sa vo vyhlásení FNM.

Prezídium FNM SR na svojom zasadnutí odsúhlasilo spôsob naloženia s majetkom časti bývalého podniku Texicom, š.p., Ružomberok, ktorý na FNM prešiel po odstúpení od zmluvy o predaji so spoločnosťou Rustro,s.r.o. Hodnota sprivatizovaného majetku ku dňu odstúpenia bola vyčíslená na 6 764 000 Sk, pričom k naloženiu s majetkom bude možné pristúpiť až po súhlase ministerstva pre privatizáciu a správu národného majetku.

Na pôde prezídia FNM SR sa v pondelok rozhodlo aj o zmene budúceho majiteľa 219 ks akcií spoločnosti Sario, a.s. Podľa pôvodných zámerov akcie malo kúpiť ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Na základe uznesenia vlády ich však získa ministerstvo hospodárstva. To by malo získať tiež balíky akcií, ktoré už boli z účtov FNM prevedené na ostatné rezortné ministerstvá.

Prezídium FNM vzalo na vedomie aj uznesenie, ktorým výkonný výbor schválil zmluvy s poradcami pre privatizáciu spoločností transformovaných z podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody, š.p. Na základe prerokovania v orgánoch FNM bude s nimi možné v najbližšom období uzatvoriť zmluvy. Prezídium zároveň vzalo na vedomie aj rozhodnutie výkonného výboru, ktorým rozhodol o výbere najvhodnejšieho kandidáta na poradcu, pri opakovanej verejnej súťaži na predaj 86,99% akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS