ČLÁNOK
FNM SR uzavrel zmluvu o odplatnom prevode
20. marca 1996

FNM SR uzavrel 20.3. 1996 zmluvu o odplatnom prevode cenných papierov s a.s. G.V. Pharma Prešov. Išlo o predaj 313.300 ks akcií a 101.600 kusov konvertibilných dlhopisov a.s. Biotika, ktoré predstavujú 40,63% podiel na jej základnom imaní, za kúpnu cenu 486,5 mil. Sk. Urobil tak napriek tomu, že spoločnosť Biotika-zamestnanci ponúkla približne o dve tretiny viac – 1,38 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS