ČLÁNOK
FNM SR uzavrel zmluvu o odplatnom prevode
20. marca 1996

FNM SR uzavrel 20.3. 1996 zmluvu o odplatnom prevode cenných papierov s a.s. G.V. Pharma Prešov. Išlo o predaj 313.300 ks akcií a 101.600 kusov konvertibilných dlhopisov a.s. Biotika, ktoré predstavujú 40,63% podiel na jej základnom imaní, za kúpnu cenu 486,5 mil. Sk. Urobil tak napriek tomu, že spoločnosť Biotika-zamestnanci ponúkla približne o dve tretiny viac – 1,38 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS