ČLÁNOK
FNM SR uzavrel zmluvu o odplatnom prevode
20. marca 1996

FNM SR uzavrel 20.3. 1996 zmluvu o odplatnom prevode cenných papierov s a.s. G.V. Pharma Prešov. Išlo o predaj 313.300 ks akcií a 101.600 kusov konvertibilných dlhopisov a.s. Biotika, ktoré predstavujú 40,63% podiel na jej základnom imaní, za kúpnu cenu 486,5 mil. Sk. Urobil tak napriek tomu, že spoločnosť Biotika-zamestnanci ponúkla približne o dve tretiny viac – 1,38 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS