ČLÁNOK
FNM splatil úvery so štátnou zárukou za takmer 4 mld.Sk
10. septembra 2002

Fond národného majetku (FNM) SR použil do 23. augusta tohto roka na splácanie úverov so štátnou zárukou 3,841 mld. Sk. Fond realizoval v sledovanom období splátky úverov za spoločnosti PT Žilina, a.s., Imuna, š.p., Šarišské Michaľany, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava (VVB) a Slovenské lodenice Komárno, a.s (SLK). Materiál, ktorý by mala v najbližšom období prerokovať vláda, navrhuje potrebu jednoznačného vymedzenia charakteru prostriedkov použitých z „memorandovej položky“ na realizáciu štátnych záruk prostredníctvom FNM SR v rokoch 2000 až 2002 tak, aby boli považované za nenávratné.

V tomto roku bol realizovaný nesplatený zahraničný úver za spoločnosť PT Žilina v konkurze v troch splátkach v celkovej výške takmer 1,848 mld. Sk. Vláda svojím uznesením vyčlenila prostriedky z privatizácie SPP, a.s. špeciálne na tento účel, čím bola definitívne uhradená splátka úverov so štátnou zárukou z minulých období. Taktiež sa realizoval úver so štátnou zárukou za podnik VVB v celkovej výške takmer 1,810 mld. Sk. Od začiatku tohto roka do 23. augusta fond ďalej vykonal úhrady za Imunu, na ktorej majetok bol 8. júla vyhlásený konkurz, v celkovej výške 127,14 mil. Sk a za SLK v objeme 56,16 mil. Sk.

V súčasnosti je predložená na schválenie Výkonnému výboru FNM realizácia štátnej záruky za VVB v sume 10,892 mil. eur, splatná 9. septembra tohto roka. Do konca roka 2002 sa predpokladá realizácia štátnej záruky za VVB v sume 7,250 mil. USD, splatná 15. decembra 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS