ČLÁNOK
FNM schválil založenie energetických a teplárenských a.s.
17. decembra 2001

Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) schválilo založenie piatich akciových spoločností z oblasti energetiky a teplárenstva. Ide o Stredoslovenskú energetiku, a.s. Žilina, ktorá bude mať základné imanie 3,5 mld. Sk a Východoslovenskú energetiku, a.s. Košice so základným imaním (ZI) 3,4 mld. Sk. Ďalej fond založí Zvolenskú teplárenskú, a.s. Zvolen (ZI vo výške 787 mil. Sk), Martinskú teplárenskú, a.s. Martin (ZI vo výške 1,2 mld. Sk) a Žilinskú teplárenskú, a.s. Žilina (ZI vo výške 689 mil. Sk). Ide o nástupnícke subjekty Stredoslovenských energetických závodov a Východoslovenských energetických závodov. Agentúru SITA o tom informoval FNM.

Akciovú spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) už fond zapísal do Obchodného registra k 1. novembru 2001. Fond založil aj akciové spoločnosti Bratislavská teplárenská a Trnavská teplárenská. Ide o nástupnícke subjekty štátneho podniku Západoslovenské energetické závody.

Vláda už 8. novembra 2001 vyzvala významných medzinárodných investorov, aby predložili vyjadrenie záujmu o minoritné podiely v troch transformovaných rozvodných energetických podnikoch. Predbežný záujem o 49-percentný podiel v ZSE prejavilo 16 spoločností. V Stredoslovenskej energetike (SSE) to bolo 14 a vo Východoslovenskej energetike (VSE) 12 renomovaných zahraničných investorov. Termín predloženia nezáväzných ponúk je stanovený na prelom januára a februára 2002. Privatizácia akcií rozvodných podnikov by mala byť ukončená v prvej polovici budúceho roka.

Záujem o podiely vo všetkých troch slovenských regionálnych distribútoroch elektrickej energie doteraz potvrdili česká firma ČEZ, nemecká firma RWE Plus a belgická firma Electrabel. Záujem prejavili aj nemecký koncern E.ON Energie a francúzska spoločnosť Electricité de France (EDF), tieto firmy však nespresnili, o podiel ktorého podniku majú záujem. Rakúska spoločnosť EVN spoločne s Wien Energie deklarovala záujem zúčastniť sa privatizačného procesu, EVN však chce získať podiel pravdepodobne iba v jednej spoločnosti, nakoľko slovenská strana neplánuje predať všetky tri spoločnosti jednému záujemcovi. Nemecká firma Energie Baden-Württemberg AG sa chce uchádzať o Západoslovenskú energetiku.

V portfóliu FNM ostane 51-percentný podiel akcií rozvodných energetických podnikov aj teplárenských spoločností. Minoritné podiely v teplárenských spoločnostiach sú určené na bezodplatný prevod mestám. Investorom ich štát ponúkne iba v prípade, ak o ne neprejavia mestá záujem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS