ČLÁNOK
FNM predloží bankám návrh finančného ozdravenia Nafty
1. októbra 1999

Na stretnutí zástupcov Fondu národného majetku SR (FNM) so syndikátom bánk úverujúcich Naftu Gbely plánuje FNM predložiť návrhy finančného ozdravenia podniku, pre ktoré je nevyhnutná spolupráca úverujúcich bánk. Východiskovú pozíciu FNM však bude sťažovať skutočnosť, že akcie Nafty Gbely nebudú ešte de facto na účte fondu. Pre agentúru SITA to povedal prezident FNM Ľudovít Kaník. Rokovanie s veriteľskými bankami sa koná v piatok vo Viedni.
Dôvodom tejto situácie je podľa Kaníka nepochopiteľné 10-dňové zdržanie udelenia súhlasu pre Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP) Ministerstvom hospodárstva SR na zrušenie obchodu burzového obchodu medzi Tatra bankou a obchodníkom s cennými papiermi Gasfin, a.s. „Tých stratených 11 dní je škoda,“ dodal.
„Hoci Nafta Gbely úvery spláca, kvôli neplneniu niektorých formálnych podmienok úverových zmlúv by veritelia teoreticky mohli vyhlásiť cross default. Dobré vzťahy s bankami sú preto mimoriadne dôležité,“ upozornil prezident FNM. Očakáva preto úspešný priebeh piatkových rokovaní s bankami.
FNM má záujem na posilnení majetkovej účasti SPP v Nafte Gbely. Spôsobom posilnenia je podľa Kaníka viac, napríklad navýšenie kapitálu v spoločnosti alebo odkúpenie časti jej majetku.
Nevysporiadaný burzový obchod, ktorým mal obchodník s cennými papiermi Gasfin, a.s., nadobudnúť pre SPP a Slovenskú sporiteľňu 32 % akcií Nafty Gbely od Tatra banky, doteraz blokuje prevod 45,9 % akcií z portfólia Druhej obchodnej na účet FNM. Tatra banka si na balík 32 % akcií uplatnila záložné právo. Dohoda o vrátení akcií Nafty fondu nadobudla účinnosť 17. septembra 1999. Platnosť dohody je však limitovaná lehotou 20 dní, počas ktorých sa má prevod uskutočniť. Prezident FNM Ľudovít Kaník ešte 20. septembra požiadal listom ministra hospodárstva SPP a jeho dcérsku spoločnosť Gasfin o zrušenie burzového obchodu. Podľa vyjadrenia fondu všetci zainteresovaní potvrdili, že zrušeniu obchodu nič nebráni, zatiaľ však nebolo zrealizované. Ministerstvo hospodárstva však už údajne v stredu udelilo súhlas SPP, aby prikázal spoločnosti Gasfin tento obchod zrušiť


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS