ČLÁNOK
FNM predá 7 % Slovnaftu na kapitálovom trhu
20. novembra 2000

Prezídium Fondu národného majetku (FNM) SR schválilo spôsob naloženia s 1 146 895 kusov akcií, t.j. 6,964-percentným podielom v Slovnafte, a.s. FNM SR navrhuje ponúknuť tieto akcie na predaj na kapitálovom trhu. Prezídium sa tiež zaoberalo predajom svojho podielu v Solivary, a.s. Prešov. Informovala o tom hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová. Oba návrhy FNM podľa slov Lesajovej v najbližších dňoch postúpi na ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku.

Prezídium schválilo návrh medzirezortnej komisie a vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho 84,44-percentného podielu v Solivaroch za neúspešnú. Zároveň prezídium odsúhlasilo návrh ďalšieho naloženia s akciami formou výberového konania. „FNM má záujem v duchu doteraz zverejnených informácií do podmienok výberového konania – na základe výsledku rokovaní s ministerstvom financií – nezahrnúť vládou garantovaný úver vo výške približne 1,2 mld. Sk,“ povedala Lesajová. V rámci výberového konania fond osloví aj všetkých doterajších záujemcov.

Hlavnou príčinou neúspechu predchádzajúceho výberového konania bolo nedokončené dielo Zbudza patriace Solivarom, o ktoré investor nemal záujem. Podľa podmienok súťaže mal totiž investor prevziať štátnu garanciu, ktorú v minulosti poskytla pri výstavbe Zbudze vláda.

V súvislosti so svojím podielom v Slovnafte FNM už minulý týždeň avizoval, že ďalšie 3 %, ktorými disponuje, vymení na kapitálovom trhu za dlhopisy FNM. Výmena sa má uskutočniť formou osobitnej aukcie, ktorú vyhlási riaditeľka RM-Systému. Prvé kolo potrvá do 1. decembra a akcie budú môcť získať len fyzické osoby vlastniace jeden dlhopis. V prípade potreby budú nasledovať ďalšie dve kolá, v ktorých už budú môcť akcie Slovnaftu získať aj právnické osoby. V druhom a treťom kole, ktorých termín je stanovený na 4. a 18. decembra, budú nadobúdatelia akcií limitovaní počtom dlhopisov do maximálnej výšky 1000 kusov. V prípade zvyšných 7 %, o ktorých prezídium rozhodlo v pondelok, sa pôvodne uvažovalo buď o predaji jednému investorovi alebo predaji prostredníctvom burzy cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS