ČLÁNOK
FNM ponúka na predaj 7,98 % akcií Slovnaftu
26. júna 2001

Fond národného majetku SR (FNM) ponúkol prostredníctvom inzerátu na predaj 1 646 773 kusov akcií akciovej spoločnosti Slovnaft. Predstavuje to 7,98-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti. Celý balík akcií sa predáva vcelku jednému záujemcovi. Akcie majú nominálnu hodnotu

1 000 Sk.

Záujemcovia o kúpu podielu si môžu informačný materiál o podmienkach predaja akcií, spolu so vzorom návrhu na uzavretie zmluvy o odplatnom prevode akcií a vzorom potvrdenia obchodníka s cennými papiermi vyzdvihnúť po predložení stanovených dokladov a zaplatení poplatku vo výške 100 tis. Sk na FNM do 6. júla do 13:00. FNM bude brať do úvahy aj návrhy záujemcov a ponuky na kúpu akcií podané na Burze cenných papierov v Bratislave na účet záujemcov, ktorí predložia stanovené podklady a prevezmú si všetky materiály najneskôr do 13:00 hodiny toho dňa, kedy bude uvedená ponuka na ich účet podaná.

V rovnakom čase, kedy sa bude na verejnom trhu predávať podiel FNM na základnom imaní Slovnaftu, ponúkne dcérska spoločnosť FNM Dlhopis, o.c.p. na predaj aj 1,28 % akcií tejto spoločnosti z portfólia Reštitučného investičného fondu (RIF). Agentúre SITA to potvrdil podpredseda predstavenstva RIF Juraj Minarovjech.

FNM získal späť svoje akcie Slovnaftu v apríli tohto roka vyplatením repo obchodu s Tatra bankou pri cene 400,78 Sk za kus. Ich predajná cena by však mala byť podľa vtedajších vyjadrení prezidenta FNM Jozefa Kojdu podstatne vyššia. Výnosy z predaja by mali byť použité na výplatu dlhopisov. Po navýšení základného imania Slovnaftu v závere uplynulého roka je maďarský ropný a plynárenský koncern MOL 36,2-percentným vlastníkom spoločnosti. Slovintegra má 28,67-percentný podiel a Bank of New York kontroluje 8,38 %. Slovenský plynárenský priemysel vlastní 4,5 %, Chase Limited 3,7 % a Slovbena 2,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS