ČLÁNOK
FNM by mal umoriť ešte 1,9 mil. dlhopisov
9. januára 2001

Z celkovej emisie 3 329 733 kusov ostáva ešte umoriť 1 921 932 dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM), teda takmer 58 %. Vrátených bolo celkovo 1 407 801 dlhopisov. V rámci všetkých obchodov s dlhopisom FNM na mimoburzovom trhu RM-Systém Slovakia (RM-S) sa od 5. augusta 1996 do 31. decembra 2000 celkovo zobchodovalo 4 422 282 dlhopisov FNM. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol analytik trhu RM-S Peter Panik.

Dlhopis FNM sa na celkovom objeme obchodov na RM-S v uplynulom roku podieľal 89,3 percentami. Za dvanásť mesiacov roku 2000 sa previedlo 100,5 % jeho emisie, čo je o 95,3 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku. Dlhopis FNM bol najobchodovanejším cenným papierom na anonymnom trhu RM-S a jeho podiel na celkovom objeme anonymných obchodov tvoril vyše 98 %. Ročný obrat pri tomto osobitnom cennom papieri dosiahol 8 218 443 180 Sk, čo predstavuje 798 910 kusov cenných papierov. Priemerná cena predstavovala 10 287,07 Sk. Najnižšia cena, pri ktorej sa uzatvárali obchody klesla, 18. januára na 5 700 Sk a najvyššiu hodnotu 11 799,50 Sk dosiahla 2. novembra. Vývoj priemernej ceny pri tomto titule mal počas celého roka stúpajúci charakter, niekedy s dočasnými poklesmi. Na začiatku roka začala priemerná cena prudko posilňovať z otváracej hodnoty 5 800,00 Sk a kontinuálnym nárastom dosiahla dňa 27. októbra svoje maximum 11 541,14 Sk. Priemerná cena uzatvárala rok na hodnote 11 324,20 Sk, čo predstavuje celkový nárast v priebehu roka o 5 524,20 Sk.

Počas minulého roka sa v rámci priamych obchodov na RM-S, kedy nadobúdateľom bola iná právnická alebo fyzická osoba, previedlo 2 541 685 dlhopisov a za účelom ďalšieho použitia pri prevode bytu 18 665 dlhopisov. Pri priamych obchodoch, ktoré slúžili ako platba pri odkúpení bytu, bolo prevedených 5 462 dlhopisov, pri priamych obchodoch za účelom doplnkového zdravotného poistenia 5 dlhopisov a za účelom predaja dlžníkovi FNM nebol v roku 2000 prevedený žiadny dlhopis.

Aj v roku 2000 pokračoval RM-S na základe žiadosti emitenta FNM SR v prijímaní pokynov na vrátenie dlhopisu FNM pred lehotou splatnosti emitentovi. Počet vrátených dlhopisov pri úhrade záväzku dlžníka FNM alebo Slovenského pozemkového fondu predstavoval 236 395 ks, pri nadobúdaní účastí FNM nebol vrátený žiadny dlhopis a počet vrátených dlhopisov vlastníkmi bytových domov predstavoval 70 193 kusov. Prostredníctvom FNM SR boli ku koncu roka do osobitnej aukcie ponúknuté na predaj akcie emitenta Slovnaft, a. s. Celkovo sa v roku 2000 týmto spôsobom umorilo 7 dlhopisov v objeme 91 008 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS