ČLÁNOK
Fluktuačné pásmo SKK zrušené
1. októbra 1998

K tomuto kroku pristúpila pod vplyvom predvolebných devalvačných očakávaní, ktoré neutíchli ani po voľbách. K tomu sa pripojilo aj zníženie ratingu SR a rastúci deficit bežného účtu platobnej bilancie i verejných financií. Informoval o tom dnes podvečer guvernér NBS Vladimír Masár. Banková rada NBS na dnešnom mimoriadnom stretnutí skonštatovala, že základné predpoklady podmieňujúce stabilný menový vývoj v roku 1998 sa nedarí napĺňať. Ide predovšetkým o pretrvávajúci deficit bežného účtu platobnej bilancie ako aj vývoj zadlženia verejného sektora. Pod tlakom kríz na medzinárodných finančných trhoch, naposledy v Rusku, sa podľa NBS podstatným spôsobom zhoršili podmienky na získavanie dodatočných devízových zdrojov na krytie deficitu bežného účtu. Kombinácia deficitov spojená s obdobím parlamentných volieb zvyšovala i devalvačné očakávania verejnosti, ktoré sa začali stupňovať od augusta. NBS akceptovala pokles oficiálnych devízových rezerv a vysoké úrokové sadzby na peňažnom trhu. Na obranu stabilného kurzu použila takmer 1 mld. USD. K dnešnému dňu devízové rezervy NBS dosahujú 2,9 mld. USD, čo pokrýva 2,4-mesačný priemerný dovoz tovarov do SR. NBS garantuje konvertibilitu slovenskej koruny a nemôže pripustiť ďalší pokles devízových rezerv. Nebude garantovať fixný kurzový režim a kurz koruny bude určovaný devízovým trhom na základe ponuky a dopytu po cudzej mene. Súčasne ruší naviazanie SKK na menový kôš.“ Verím, že tento krok centrálnej banky bude širokou verejnosťou správne pochopený a urýchleným riešením problémov ekonomického vývoja sa nastolí kurzová stabilita, “ dodal na záver V. Masár.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS