ČLÁNOK
Fitch zvýšila rating Slovenska na BBB
4. marca 2003

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila rating Slovenskej republiky pre dlhodobé devízové záväzky na úroven BBB z predchádzajúcej úrovne BBB-. Zároven zvýšila rating SR pre dlhodobé korunové záväzky na A- z úrovne BBB+. Rating krátkodobých záväzkov potvrdila na F3. Ratingový výhlad je pre hodnotenia dlhodobých záväzkov stabilný. Agentúra Fitch o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Agentúra Fitch poznamenala, že rok 2002 bol pre úverovú spolahlivost Slovenska klúcový. Mnohé skutocnosti totiž upozornovali na hrozbu krízy. Opätovne sa objavili znacné deficity na bežnom úcte platobnej bilancie a v rozpocte. Nepriaznivým javom bola skutocnost, že financovanie v znacnej miere záviselo od privatizácie plynárenského monopolu SPP, ktorá priniesla sumu vo výške 11,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2002 taktiež hrozil politický šok vo forme nepriaznivých výsledkov parlamentných volieb, ktorý by viedol k oddialeniu priclenenia SR do Európskej únie (EÚ). Politické riziká sa podarilo eliminovat vdaka zvoleniu proreformnej vlády a priaznivým výsledkom írskeho referenda o Zmluve z Nice. Tieto skutocnosti otvorili pre Slovensko cestu k získaniu clenstva v EÚ a NATO v roku 2004, následkom coho agentúra Fitch 1. novembra zvýšila rating SR pre dlhodobé devízové záväzky na BBB- a ponechala mu pozitívny výhlad.

Agentúra Fitch oznámila, že pondelkové zvýšenie ratingu odzrkadluje pokracujúce zlepšovanie sa v oblasti verejného a externého dlhu a ambiciózny program novej slovenskej vlády v rámci konsolidácie rozpoctu a štrukturálnych reforiem. Tieto reformy získali kredibilitu vdaka skorej implementácii zvýšenia daní, zníženia sociálnych dávok a zvýšenia regulovaných cien. Napriek problémom na politickej a ekonomickej scéne ocakáva agentúra Fitch výrazný pokrok v rámci reforiem, i ked nevylucuje omeškanie v niektorých oblastiach.

Vzhladom na skutocnost, že Slovensko je malou, otvorenou a relatívne neflexibilnou ekonomikou, externé šoky a zmeny v rámci domáceho dopytu sa podla Fitch rýchlo prejavujú v nerovnováhe v rámci zahranicného obchodu a bežného úctu. Podla odhadov agentúry predstavoval vlani deficit na bežnom úcte 8 % HDP, avšak v tomto roku by sa mal znížit na 6,7 % HDP, kedže reštriktívne opatrenia povedú k spomaleniu rastu importu a zvýšenia kapacít v závode automobilky Volkswagen povzbudí export. Obavy z deficitu utlmujú faktory, ako vysoká miera investícií v SR, priame zahranicné investície, znacné devízové rezervy a nízky cistý externý dlh.

Podla agentúry Fitch sú silnými stránkami v rámci ratingu Slovenska skutocnosti, že HDP na obyvatela je výrazne nad úrovnami, ktoré zodpovedajú hodnoteniu BBB, a že ekonomický rast SR má velmi dobré perspektívy vdaka vysokým mieram investícií a vdaka štrukturálnym reformám. Dalšie zvýšenie ratingu SR bude závisiet predovšetkým od úspechu vlády pri redukcii rozpoctového deficitu. Kabinet musí tiež implementovat reformy v rámci verejnej služby, trhu práce, a iné štrukturálne reformy. Makroekonomickú politiku musí vláda riadit takým spôsobom, aby sa zredukoval deficit na bežnom úcte pri zachovaní ekonomického rastu a pri udržaní inflácie pod kontrolou.

Kurz slovenskej koruny a eura sa v úvode nového mesiaca pohyboval ako na hojdacke. Po otvorení na úrovni 41,850 / 900 SKK/EUR kopírovala slovenská mena vývoj okolitých zahranicných mien a oslabila na 41,950 SKK/CZK (stred). Ako uviedol díler Slovenskej sporitelne Juraj Zabadal k znehodnoteniu koruny prispel najmä polský zlotý, ktorý oslabil vplyvom krízy v polskej vládnej koalícii. „Korunu potiahla aj ceská mena, ktorá sa v pondelok dostala na najslabšiu úroven za posledný rok,“ uviedol díler. Z denného minima 41,970 SKK/EUR (stred) vytrhli slovenskú menu nákupy korún a zvýšenie ratingu SR od ratingovej agentúry Fitch. Slovenská mena sa tak krátkodobo dostala na 41,750 SKK/EUR (stred), aby v závere dna opät vrátila na 41,840 / 880 SKK/EUR.

Podla Zabadala bude pre další vývoj koruny dôležité ako sa budú v najbližších dnoch pohybovat polský zlotý a ceská mena. „Pre zahranicných investorov a zahranicné banky je slovenská mena stále zaujímavá,“ uviedol. V prípade dalšej nestability našich dvoch susedných mien by sa tak podla neho mohli investori presunút do SR. V najbližšom období tak predpokladá Zabadal, že koruna bude oscilovat v rozmedzí od 41,700 SKK/EUR až 42,200 SKK/EUR.

Na eurodolárovom trhu v ocakávaní dalšieho oslabovania americkej meny poklesol kurz dolára voci euru na 1,0815 USD/EUR. Slovenská mena sa voci doláru v závere prvého marcového dna pocítala na 38,700 SKK/EUR (stred). Slovenská mena v pondelok voci ceskej zatvárala na 1,3140 / 3160 SKK/CZK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS