ČLÁNOK
Fitch udelila Slovenskej sporiteľni nové ratingové hodnotenia
2. januára 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch udelila nové ratingové hodnotenia Slovenskej sporiteľni (SLSP). Dlhodobý úverový rating SLSP oznámkovala Fitch stupňom BB+ a krátkodobý rating stupňom B. Individuálny rating najväčšej slovenskej bankovej inštitúcie ponesie známku D. Podporný rating hodnotený stupňom 2T zostal nezmenený. Výhľad dlhodobého ratingu je pozitívny a odvíja sa od suverénneho ratingu záväzkov v cudzej mene.

„Ratingové hodnotenia odrážajú výrazné zlepšenie fundamentálnych ukazovateľov SLSP po ozdravení banky pred jej privatizáciou v marci 2001, ako aj pozitívny dopad nového vlastníka SLSP – rakúskej Erste Bank – na revitalizáciu banky,“ skonštatovala agentúra Fitch vo svojej správe. Ako však ďalej uviedla, základné ukazovatele rentability zostávajú na slabej úrovni a úspešnosť pôsobenia nového manažmentu sa ešte len musí prejaviť. Ratingy taktiež odzrkadľujú úverové posilnenie SLSP zo strany jej strategického vlastníka a zohľadňujú aj význam banky pre slovenský bankový systém.

Pred svojou privatizáciou získala banka v roku 1999 kapitálovú injekciu vo výške 4,3 mld. Sk zo strany Ministerstva financií SR. Ozdravne pôsobil aj presun portfólia zlých úverov v objeme 32,4 mld. Sk na slovenské konsolidačné agentúry (v decembri 1999 a júni 2000).

Erste Bank, ktorá odkúpila od slovenskej vlády 87,18 % akcií SLSP, v súčasnosti centralizuje operácie back-office, racionalizuje počet zamestnancov, prehodnocuje úverové procesy a uvádza na trh nové produkty. SLSP sa ako najväčšia banka na Slovensku podieľa 23 percentami na celkových aktívach bankového systému a disponuje najväčšou pobočkovou sieťou v krajine.

„SLSP je vodcom trhu v oblasti retailových vkladov a kartového biznisu. Banka sa zároveň snaží výraznejšie angažovať hypotekárnom bankovníctve. Na druhej strane však bude SLSP čeliť tvrdej konkurencii na svojich kľúčových trhoch, keďže všetky významné slovenské banky sú v súčasnosti vo vlastníctve silných zahraničných akcionárov,“ uzatvára ratingová agentúra Fitch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS