ČLÁNOK
“ Fitch potvrdila podporný rating Tatra banke na úrovni „“3T““
15. októbra 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila podporný rating Tatra banke na úrovni „3T“. Iné ratingy agentúra nepridelila, keďže v banke neuskutočňuje úplnú due diligence.

Podporné ratingy (support ratings) Fitch vyjadrujú názor ratingovej agentúry na otázku, či by banka dostala podporu zo strany vlastníkov alebo štátu v prípade, že by sa dostala do ťažkostí. Nejde o rating záväzkov alebo hodnotenie kvality banky, ale skôr o hodnotenie akejkoľvek úrovne vonkajšej podpory, ktorú by mala alebo nemala banka k dispozícií.

Pri známke 3 z päťbodovej stupnice podporných ratingov od najlepšej známky 1 po najhoršiu 5 uvádza agentúra Fitch nasledovné hodnotenie: „Banka alebo banková holdingová spoločnosť, ktorá má inštitucionálnych vlastníkov s dostatočnou reputáciou a zdrojmi, čo by podľa našej mienky zabezpečilo pre ňu podporu v prípade potreby.“

„Podporné ratingy 2 až 5 môžu byť kvalifikované sufixom „T“. Indikuje to signifikantné existujúce alebo potenciálne transferové riziko ekonomického a/alebo politického pôvodu, ktoré by mohlo zabrániť podpore veriteľov v cudzej mene,“ uvádza Fitch v definíciách ratingov.

Počas posledných troch týždňov kolovali na Slovensku rozličné chýry o finančných ťažkostiach Tatra banky. V rámci ohováračskej kampane sa šírili informácie od tvrdení, že podielnici fondov banky utrpeli výrazné straty v dôsledku investícii do amerických akcií a leteckého priemyslu až po obvinenia, že Tatra banka financovala režim afganského vládneho hnutia Taliban.

„Špekuláciám síce výrazne protirečia podnikateľské aktivity banky na Slovensku za posledných 11 rokov, rovnako ako aj nedávno zverejnené výsledky za tretí kvartál 2001, lokálny trh sa však ukázal ako nesmierne citlivý na akékoľvek nepodložené informácie, dôsledkom čoho prišla banka o vklady v objeme niekoľkých miliárd korún,“ uvádza Fitch vo svojej správe.

I napriek tomu však banka uviedla, že vďaka likvidnej štruktúre svojich aktív dokázala čeliť úbytku vkladov bez obmedzenia likvidity. „Aj keď silné finančné zázemie banky (70 % záväzkov tvoria klientske vklady) v posledných týždňoch do istej miery utrpelo, vedenie banky odhaduje, že stratené vklady sa ešte pred koncom roka úplne vyrovnajú,“ dopĺňa agentúra.

Podľa Fitch sa situácia stabilizovala v nadväznosti na reakciu manažmentu na uvedené chýry i vďaka podporným vyhláseniam hlavného akcionára, rakúskej Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Národnej banky Slovenska a externých audítorov banky.

Banka vytvorila za prvých deväť mesiacov 2001 výrazný čistý zisk v objeme 1,7 mld. Sk. Hlavnými zdrojmi zisku boli ako aj po minulé roky predovšetkým úrokové výnosy z domácich úverov a investície do vládnych cenných papierov. Celkové aktíva sa od začiatku roka zvýšili o 36 % a k 30. septembru 2001 predstavovali 106 mld. Sk. „Ide o jeden z najdynamickejších rastov v sektore, pričom banka ťažila zo svojej úspešnej retailovej stratégie,“ zdôrazňuje Fitch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS