ČLÁNOK
Fitch IBCA zvýšila ratingy Maďarska pre dlhodobé úvery
30. novembra 2000

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch IBCA rozhodla o zvýšení ratingu Maďarska pre dlhodobé devízové úvery na „A-“ z úrovne „BBB+“ a ratingu pre dlhodobé úvery v domácej mene na „A+“ z predchádzajúceho „A“. Vyhliadky ratingov sú stabilné. Krátkodobý rating ponechala agentúra na „F2“. Uvedené ratingy platia pre nezabezpečené „senior“ dlhy.

Agentúra Fitch zdôvodnila zvýšenie ratingov stabilným zlepšovaním v oblasti úverových fundamentov od polovice 90. rokov, ktoré by malo pokračovať aj zo strednodobého hľadiska. Avšak upozornila, že zvýšenie ratingov je založené na predpoklade zmeny skladby makroekonomickej politiky. Hrubý a čistý externý dlh sú z nominálneho hľadiska na približne rovnakých úrovniach ako v roku 1995, avšak z hľadiska pomeru k hrubému domácemu produktu a k devízovým príjmom sú podstatne nižšie.

Podiel všeobecnej vlády na hrubom externom dlhu sa znížil zo 77 % na 48 %, kým v absolútnom vyjadrení poklesol z 23 mld. USD na 15 mld. USD. Politika agentúry pre spravovanie vládneho dlhu je zameraná na financovanie domácich dlhov a vládnych deficitov na domácom trhu. Fitch sa preto domnieva, že podiel všeobecnej vlády na hrubom externom dlhu bude pokračovať zo strednodobého hľadiska v poklese.

Agentúra Fitch však upozornila, že súčasný devízový režim „crawling peg“, ktorý pomohol Maďarsku stabilne redukovať infláciu pri súčasnom udržaní medzinárodnej konkurencieschopnosti, bráni tvorcom monetárnej politiky prijímať potrebné opatrenia. Vyskytli sa tiež riziká prehriatia maďarskej ekonomiky. Fitch varovala, že oneskorenie vhodných opatrení v smere sprísnenia fiškálnej a monetárnej politiky by mohlo ohroziť strednodobé ekonomické a úverové vyhliadky krajiny. Keďže pred voľbami v roku 2002 sa neočakáva sprísňovanie fiškálnej politiky, Fitch očakáva zmenu v rámci systému riadenia devízových kurzov, ktorá poskytne centrálnej banke väčšiu politickú flexibilitu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS