ČLÁNOK
Fitch IBCA udelila ČSOB dlhodobý rating BBB+
16. januára 2001

Ratingová agentúra Fitch IBCA udelila Československej obchodnej banke (ČSOB) dlhodobý rating „BBB+“, krátkodobý rating „F2“ a individuálny rating „D“. Fitch dodala, že výhľad pre dlhodobý rating je stabilný. Agentúra zároveň zvýšila rating podpory ČSOB na „2“ zo stupňa „3“ tak, aby zohľadňoval rastúcu dôležitosť banky na českom trhu, najmä výrazné posilnenie pozície v drobnom bankovníctve po prevzatí IPB.

ČSOB, a.s. dosiahla v prvom polroku 2000 podľa konsolidovaných hospodárskych výsledkov zisk z prevádzkovej činnosti takmer 2,9 mld. Kč, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast o 5 %. Dosiahnutý zisk tak trvale patrí k najvyšším medzi bankami v Českej republike. Vzhľadom na obozretnú tvorbu opravných položiek zostal čistý zisk na úrovni predchádzajúceho porovnateľného obdobia. V polovici júna tohto roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva skrachovanej IPB a stala sa tak vedúcim bankovým domom na trhu. Bilančná suma skupiny ČSOB v priebehu prvého polroka vzrástla o 8 % a bilančná suma spojenej banky ČSOB a IPB predstavovala v deň fúzie 356 mld. Kč.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS