ČLÁNOK
Fitch avizuje možné zlepšenie ratingu SR do 12 mesiacov
21. februára 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zlepšila ratingový výhľad pre dlhodobé devízové a korunové záväzky Slovenska na pozitívny. Ratingové hodnotenie je v súčasnosti na úrovni BB+ v prípade devízových a BBB+ v prípade korunových záväzkov. Ako Fitch oznámila v tlačovej správe, tento krok zohľadňuje očakávania v pokračujúce zlepšovanie úverových fundamentov Slovenska, čo by mohlo viesť k zvýšeniu ratingu na investičný stupeň približne v období nasledujúcich 12 mesiacov.

Podľa agentúry k hodnoteniu prispel výrazný pokles deficitu bežného účtu z 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) na zhruba 3,4 % v minulom roku, a to hlavne vďaka pozoruhodnému rastu exportu. Znížila sa tiež celková a čistá zahraničná zadlženosť. „Zahraničná zadlženosť by sa mohla v roku 2001 ďalej zlepšiť, keďže prílev priamych zahraničných investícií súvisiacich s privatizáciou pomôže financovať deficity platobnej bilancie a bežného účtu, a tiež podporí úroveň devízových rezerv,“ uviedla Fitch, podľa ktorej by sa mal tiež zrýchliť hospodársky rast Slovenska z približne 2,3 % v roku 2000 na odhadovaných 3 % v tomto roku. Jadrová inflácia by mala zostať pod hladinou 5 %.

Ako možné riziká ďalšieho vývoja Fitch označuje rozpory vo vládnej koalícii. Na druhej strane však poznamenáva, že reformy súčasnej vlády pomohli nastoliť makroekonomickú stabilitu a začali pôsobiť na „hlboko zakorenené štrukturálne problémy“. Agentúra oceňuje napríklad reštrukturalizáciu bankového sektora a tiež avizovaný ambiciózny privatizačný plán. Ten by mal v rokoch 2001 až 2002 priniesť príjmy vo výške až 18 % HDP. „Ďalší pokrok v týchto reformách smerom od plánov k realite by bol pre rating pozitívnou správou,“ zdôraznila agentúra.

Ďalším problémom, ktorý spôsobuje obavy, je však zvyšujúci sa fiškálny deficit, ktorý by mohol v tomto roku stúpnuť až na 6 % HDP, resp. 5 % pri vylúčení nákladov na reštrukturalizáciu bánk, z úrovne 4,9 % zaznamenanej v roku 2000. Takáto úroveň deficitu by bola podľa Fitch v strednodobom horizonte neudržateľná. Emisia bankových reštrukturalizačných dlhopisov zodpovedajúcich 11,7 % HDP bude totiž v strednodobom horizonte ďalej tlačiť na verejné financie.

Úroveň deficitu však zohľadňuje problémy minulosti, ako napríklad zlé úvery v bankovom sektore, a je možné ju prefinancovať z privatizačných príjmov. „Spolu s výrazným pokrokom v ďalších oblastiach, fiškálna pozícia SR je podľa názoru Fitch kompatibilná s pozitívnym ratingovým výhľadom,“ dodala agentúra v správe. Podľa nej „ďalší vývoj bude silne závisieť od skutočných privatizačných príjmov a od rozhodnutí vlády pri prijímaní dôveryhodnej strednodobej stratégie znižovania fiškálneho deficitu“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS