ČLÁNOK
Fiskálny deficit za prvých 9 mesiacov 53,8 % plánovanej úrovne
9. októbra 1997

Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informovala vedúca samostatného oddelenia Ministerstva financií SR pre styk s verejnosťou Zuzana Bruteničová. V priebehu 3. štvrťroka, teda od konca júna do konca septembra, tak došlo k nárastu fiskálneho deficitu štátneho rozpočtu o 0,9 mld. Sk, čo je 7,7 % fiskálneho rozpočtu plánovaného na celý rok. Tento nízky nárast fiskálneho deficitu rozpočtu pri súčasnom náraste účtovného schodku o 14,7 mld. Sk v priebehu 3. štvrťroka bol spôsobený významným objemom splátok istín záväzkov štátu v tomto období. V priebehu júla až septembra bolo totiž z rozpočtu ako splátky istiny uhradených 13,8 mld. Sk, čo je 54,7 % celoročného objemu. Podľa zákona o štátnom rozpočte by mal účtovný deficit štátneho rozpočtu ku koncu roka dosiahnuť 36,9 mld. Sk, pričom fiskálny schodok by mal dosiahnuť 11,7 mld. Sk a splátky istiny štátneho dlhu by v tomto roku mali predstavovať 25,2 mld. Sk. Splátky istiny tak tvoria 12,1 % celkových výdavkov rozpočtu. K 30. septembru tvorili uhradené splátky istiny 14,2 % celkových výdavkov štátneho rozpočtu za prvých 9 mesiacov, keď SR k tomuto dátumu uhradila 21,7 mld. Sk, pričom výdavky štátneho rozpočtu boli 153,1 mld. Sk. K 30. júnu 1997 predstavoval účtovný deficit štátneho rozpočtu 13,2 mld. Sk, fiskálny deficit bol 5,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS