ČLÁNOK
Fiškálny deficit podľa NBS klesne do 2005 na 2 % HDP
2. januára 2002

Centrálna banka očakáva postupné znižovanie fiškálneho deficitu, ktorý by v roku 2005 mal dosiahnuť 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Deficit štátneho rozpočtu (ŠR) očakáva Národná banka Slovenska (NBS) vo výške 26 mld. Sk a deficit verejných financií v objeme 27 mld. Sk. Vyplýva to zo strednodobých prognóz NBS.

Podľa očakávaní centrálnej banky sa bude deficit verejných financií od roku 2003 každoročne znižovať. V roku 2002 pritom NBS očakáva, že dosiahne 37,6 mld. Sk, čo bude predstavovať 3,6 % z HDP. Na rok 2004 už NBS prognózuje výšku schodku na 32 mld. Sk a v roku 2005 by mal klesnúť o 5 mld. Sk na 27 mld. Sk. Deficit verejných financií v tomto období by mal dosiahnuť úroveň dvoch percent z HDP.

Deficit ŠR bude podľa strednodobých prognóz banky každoročne klesať približne o 4 mld. Sk. V budúcom roku by podľa NBS mal schodok dosiahnuť 46,5 mld. Sk, pričom čistý deficit centrálnej vlády očakáva vo výške 37 mld. Sk. V roku 2004 by hospodárenie štátneho rozpočtu malo skončiť s deficitom 30 mld. Sk a v roku 2005 by výška schodku mala poklesnúť na 26 mld. Sk.

Celkové príjmy budúcoročného ŠR sa rozpočtujú sumou 219,8 mld. Sk a celkové výdavky sa určujú sumou 257,8 mld. Sk. Rozpočtový schodok schválil parlament v objeme 38 mld. Sk a súhrnný deficit verejného rozpočtu na úrovni 36,8 mld. Sk, čo znamená, že zostal na navrhovanej úrovni zodpovedajúcej 3,5 % HDP. Poslanci zvýšili príjmy štátneho rozpočtu v porovnaní s vládnym návrhom približne o 949,2 mil. Sk a výdavky zhruba o 1,9 mld. Sk. Tým sa zvýšil plánovaný schodok štátneho rozpočtu zo 37 mld. Sk na 38 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS