ČLÁNOK
Firmy využívajú internet najmä na získavanie informácií
11. septembra 2001

Divízia interactive výskumnej agentúry Taylor Nelson Sofres (TNSi) predstavila štúdiu zameranú na využívanie a perspektívy internetu v podnikovej sfére s názvom itMonitor – Internet v podnikovej sfére. Štúdia sa zameriava na mapovanie štyroch základných oblastí – využívanie elektronickej pošty a internetu, firemné webové stránky, elektronický obchod a investície do reklamy. Informovala o tom Mária Lazíková, project manager TNSi.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že využívanie elektronickej pošty nie je iba záležitosťou vedenia, keďže v polovici firiem majú možnosť využívať e-mail všetci zamestnanci a v 14,3 % podnikov využíva e-mail viac ako polovica pracovníkov. Internet je v 91,8 % oslovených firiem využívaný na získavanie informácií, 77,1 % ho využíva na komunikáciu so zákazníkmi a 76,3 % komunikuje prostredníctvom internetu s dodávateľmi. Platby cez internet realizuje 44,8 % spoločností a 28,3 % pomocou neho predáva svoje výrobky alebo služby.

V súvislosti s orientáciou firemných web stránok výsledky dokazujú, že 26,5 % firiem sa zameriava na spotrebiteľský trh. Orientácia stránok na oba trhy rovnako zaznamenali pri 33 % podnikov. Takmer polovica firiem (44,8 %), prevádzkujúcich elektronický obchod, priznala tejto forme predaja iba malý, respektíve veľmi malý úžitok.

Zber dát pre itMonitor sa uskutočnil v období 6. júla až 10. augusta tohto roku prostredníctvom on-line dotazníka. Do výskumu sa zapojilo 279 firiem, pričom oslovené boli iba spoločnosti zamestnávajúce minimálne 5 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS