ČLÁNOK
Firmou roka je VW, prvenstvo medzi bankami má Tatra banka
7. novembra 2000

Bankou roka 2000 sa rovnako ako posledné dva predchádzajúce roky stala Tatra banka, a.s., Bratislava. Ceny udeľuje týždenník Trend, ktorý vyhlásil aj poradie v rebríčkoch Trend Top 2000.

Volkswagen Slovakia sa na prvom mieste umiestnil už minulý rok. V tomto roku ho na druhom mieste nasledovala spoločnosť Whirpool Slovakia, a.s., Bratislava a na treťom mieste Nestlé Food, s.r.o., Prievidza. Pred rokom boli na ďalších miestach firmy PPA Controll, s.r.o., Bratislava a Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače.

Volkswagenu sa podarilo v roku 1999 zvýšiť zisk pred zdanením zo 604,749 mil. Sk v roku 1998 na minuloročných 2,993 mld. Sk. Vo Whirpoole Slovakia dosiahol tento nárast 282,803 mil. Sk na 323,831 mil. Sk, v Nestlé Food sa zisk zvýšil o 128,558 mil. Sk na 191,214 mil. Sk.

Medzi bankami si prvenstvo už tri roky drží Tatra banka. Aj druhé miesto stabilne patrí Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., Bratislava. Československú obchodnú banku, a.s., Praha, pobočka v SR vystriedala tento rok na treťom mieste Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava.

Tatra banka vykázala v uplynulom roku prevádzkový zisk 2,152 mld. Sk a zisk pred zdanením 1,734 mld. Sk. Prvá stavebná sporiteľňa uzavrela hodnotené obdobie s prevádzkovým ziskom 2,452 mld. Sk a ziskom pred zdanením 655,464 mil. Sk. Prevádzkový zisk Citibank (Slovakia) dosiahol 513,857 mil. Sk a zisk pred zdanením 416,305 mil. Sk.

Týždenník Trend vyhlásil aj poradie podnikov v nasledovných kategóriách:

Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa individuálnych tržieb:

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava (67,969 mld. Sk)

2. VSŽ, a.s., Košice (55,254 mld. Sk)

3. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (49,794 mld. Sk)

Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa konsolidovaných tržieb:

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava (67,969 mld. Sk)

2. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (49,794 mld. Sk)

3. Slovnaft, a.s., Bratislava (43,956 mld. Sk)

Podniky v SR s najvyšším ziskom pred zdanením:

1. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (12,363 mld. Sk)

2. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava (2,993 mld. Sk)

3. Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava (2,321 mld. Sk)

Podniky v SR s najvyššími aktívami:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava (149,350 mld. Sk)

2. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (86,107 mld. Sk)

3. Železnice SR, Bratislava (73,842 mld. Sk)

Banky v SR – aktíva:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (172,818 mld. Sk)

2. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (150,897 mld. Sk)

3. Tatra banka, a.s., Bratislava (60,035 mld. Sk)

Najväčší exportéri Slovenska:

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava (67,689 mld. Sk)

2. VSŽ, a.s., Košice (29,106 mld. Sk)

3. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (24,925 mld. Sk)

Najväčší zamestnávatelia Slovenska:

1. Železnice SR, Bratislava (48 913 zamestnancov)

2. Slovenská pošta, š.p., Banská Bystrica (17 900 zamestnancov)

3. Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava (14 217 zamestnancov)

Poradia boli zostavené podľa údajov za rok 1999.

Okrem podnikov sa hodnotili aj výročné správy spoločností:

Výročná správa roka 1999 – najvyššie ohodnotené finančné inštitúcie:

1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava

2. Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., Bratislava

3. Istrobanka, a.s., Bratislava

Výročná správa roka 1999 – najvyššie ohodnotené nefinančné inštitúcie:

1. Slovakofarma, a.s., Hlohovec

2. Harmanecké papierne, a.s., Harmanec

3. Globtel GSM, a.s., Bratislava

Výročná správa roka 1999 – zvláštna cena za elektronickú verziu:

1. SPP, š.p., Bratislava


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS