ČLÁNOK
Firmám vlani klesli tržby medziročne o 8,7 % a zisk až o 18,4 %
6. apríla 2021

K riadnemu termínu 31. marca 2021 podalo daňové priznanie a zverejnilo účtovné závierky na Slovensku viac ako 110 tisíc firiem. Pandemický rok 2020 bol pre väčšinu z nich finančne náročný. Firmám totiž klesli tržby medziročne o 8,7 % a zisk až o 18,4 %. Zároveň sa počas krízového roku 2020 zvýšil počet firiem v strate o 18 % z 35 526 na 41 955. V zisku je 53,0 % firiem a na nule je 9,2 %. Vyplýva to z online analýzy FinStatu.

Z 33 odvetví, ktoré sleduje FinStat, sa len šiestim podarilo zvýšiť tržby. Ostatným odvetviam tržby medziročne klesli. Najhoršie dopadli podnikatelia v cestovnom ruchu a gastronómii, kde sa tržby prepadli až o 38 %, nasledovalo školstvo (- 21 %), chémia a plasty (- 17 %) a predaj a údržba vozidiel (- 17 %).

Až 70,9 % firiem, ktoré zverejnili výkazy a boli analyzované FinStatom, malo tržby do 100 tis. eur. Tržby vyššie ako 10 mil. eur malo iba 0,8 % z analyzovaných firiem. Daň z príjmov medziročne klesla o 16,1 %. Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2020, predstavuje 808 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 4. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 25,903 0,000
GBP 0,863 0,001
HUF 361,110 0,880
CAD 1,509 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS