ČLÁNOK
Firma FTSE vytvorila indexy etického investovania
25. júna 2001

Londýnska burza cenných papierov začína v júli ostrú prevádzku nových indexov FTSE, ktoré nebudú obsahovať akcie spoločností zaoberajúcich sa eticky kontroverznými podnikateľskými činnosťami, ako je výroba tabaku, zbraní či nukleárnej energie. Séria indexov s názvom FTSE4Good poskytne benchmarking pre „spoločensky zodpovedné investovanie“, pričom zohľadní sociálne, environmentálne a etické otázky.

Konzultanti, ktorí sa podieľali na tvorbe pravidiel pre nové indexy FTSE, sa rozhodli vylúčiť výrobcov cigariet, zbraňových systémov, ako aj vlastníkov či prevádzkovateľov atómových elektrární. Podkladom pre takéto kritéria bola anketa medzi účastníkmi finančného a kapitálového trhu, ktorá naznačila silnú podporu diskvalifikácie uvedených spoločností.

Výber bázických titulov sa bude opierať o hodnotenie výsledkov činnosti jednotlivých spoločností z pohľadu ich zásluh na trvalo udržateľnom rozvoji, ochrane životného prostredia, podpore ľudských práv a rozvoji pozitívnych vzťahov voči jednotlivým spoločenským skupinám – držiteľom podielov. Ako však uvádza spoločnosť FTSE, kritéria tvorby indexov sa môžu meniť v závislosti od vývoja spoločensky zodpovedného investovania, ako aj v závislosti od množstva informácii, ktoré trh bude mať o spoločnostiach presadzujúcich sociálnu etiku v podnikaní.

„Som presvedčený, že indexy FTSE4Good zvýšia úroveň spoločensky zodpovedného investovania a budú základom pre ďalšiu diskusiu a následné zmeny,“ povedal generálny riaditeľ FTSE Mark Makepeace. Indexy budú mapovať akcie spoločností v Británii, západnej Európe ako celku, v USA a vo vyspelom svete ako celku. Bázické tituly britských a európskych indexov zverejní spoločnosť FTSE 10. júla, pričom riadna prevádzka sa začne 31. júla

Štart amerických a globálnych indexov etického investovania sa predpokladá v závere roka. Poplatky za licenciu na prevádzku indexov budú venované organizácii United Nations Children’s Fund (UNICEF), ktorá sa zúčastnila na rokovaniach poradného výboru spolu so správcami fondov, investičnými bankami a členmi akademickej obce.

Indexy vyvinula firma FTSE v spolupráci s organizáciou Ethical Investment Research Service (EIRIS), ktorá poskytuje portfóliomanažérom a charitatívnym inštitúciám analýzy etického aspektu pôsobenia podnikateľských subjektov. Spoločnosť FTSE je v spoločnom vlastníctve britskej London Stock Exchange (LSE) a denníka Financial Times patriaceho do skupiny Pearson Plc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS